فصل پنجم: رابطه آزادی با مفاهیم بنیادین حکومت
حاکمیت اسلامی، پاسدار آزادی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حاکمیت اسلامی، پاسدار آزادی

‏ ‏

‏ ‏

حاکمیت اسلامی، پاسدار آزادی

‏ ‏

‏ ‏

حکومت اسلامی خلاف نمی کند

‏اختناق در اسلام نیست؛ آزادی است در اسلام برای همه‏‎ ‎‏طبقات: برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای‏‎ ‎‏همه. مردم از این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛‏‎ ‎‏از خودشان بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت عدل‏‎ ‎‏[‏‏از‏‏]‏‏ خلافها جلوگیری می کند، جزا می دهد. ما از خودمان باید‏‎ ‎‏بترسیم که خلاف نکنیم والاّ حکومت اسلام خلاف نخواهد‏‎ ‎‏کرد.(253)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حقوق همه و همه حقوق

‏اسلام دین آزادی و استقلال است، اسلام دینی است که‏‎ ‎‏همه کس به حقوق خودش می رسد و مراعات همه حقوق را‏‎ ‎‏می کند.(254)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 165

تحقق آزادی با اجرای احکام اسلام

‏ما منتظریم که ان شاءالله احکام اسلام جریان پیدا کند و همه ما‏‎ ‎‏خدمتگزار اسلام و احکام اسلام باشیم، و ملت ما مستقل و آزاد‏‎ ‎‏باشد و دست خیانتکاران تا ابد از این مملکت قطع بشود.(255)‏

23 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و استقلال در پناه اسلام

‏ما آزادی که اسلام تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ آن نباشد نمی خواهیم. ما استقلالی که‏‎ ‎‏اسلام تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ آن نباشد نمی خواهیم. ما اسلام می خواهیم. آزادی‏‎ ‎‏که در پناه اسلام است، استقلالی که در پناه اسلام است ما‏‎ ‎‏می خواهیم. ما آزادی و استقلال بی اسلام به چه دردمان‏‎ ‎‏می خورد؟(256)‏

2 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی از اسلام است

‏اگر اسلام نبود، اینها که برای آزادی قلمفرسایی می کنند اینجا‏‎ ‎‏نبودند؛ آزادی نداشتند. آزادی را اسلام به ما داد. قدر این آزادی‏‎ ‎‏را بدانید. و قدر این اسلام را بدانید.(257)‏

9 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت اسلام با دیکتاتوری

‏ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به‏‎ ‎‏ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت‏‎ ‎‏هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما‏‎ ‎‏حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 166

‏تحمیل بکنیم.(258)‏

19 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نابودی ظلم در سایه حکومت اسلامی

‏شما گمان نکنید که الآن هم ما باز یک مملکت اسلامی داریم به‏‎ ‎‏معنای حقیقی اش. اسلام اگر تحقق پیدا بکند ان شاءالله آن وقت شما‏‎ ‎‏خواهید دید که با مسیحییّن، با سایر اقوام چه خواهد کرد و با آنها با‏‎ ‎‏چه سِلمی، با چه مسالمتی، با چه محبتی رفتار خواهد کرد. خوب،‏‎ ‎‏این رئیس مذهب ما حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ هست که وقتی‏‎ ‎‏می شنود که یک زن ذمی را که یهودی شاید بوده است، این را‏‎ ‎‏خلخال از پایش لشکر کذا درآوردند، آن قدر ناراحت می شود، که‏‎ ‎‏می گوید اگر انسان بمیرد در یک همچو امری، سزاوار است. یک‏‎ ‎‏همچو حکومتی است، و چنانچه یک حکومت اسلامی به‏‎ ‎‏آن طوری که اسلام می خواهد، آن طوری که خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهد در ایران و در سایر جاها تحقق پیدا بکند، دیگر ظلم‏‎ ‎‏درش بسته می شود، تعدیات درش بسته می شود. حکومتها دیگر‏‎ ‎‏نمی توانند ظلم کنند و نمی کنند و ارتشیها و سایر قوای انتظامی همه‏‎ ‎‏در خدمت مردم هستند. دعا کنید که آن طوری که ما می خواهیم‏‎ ‎‏بتوانیم موفق بشویم، و بتوانیم که اسلام را عرضه کنیم.‏‏(259)‏

15 / 10 / 58

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 167