تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏

‏‏کتاب «تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)‏‎» ‎‏دفتر هیجدهم از آثار موضوعی تبیانها ‏‏است که توسط ‏‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ‏‏استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه رهنمودهای حضرت امام درباره اهمیت، جایگاه و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت، برگرفته از اندیشه اسلام ناب محمدی تبیین شده است. در فصل اول «اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت» طرح شده و در فصل دوم «عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت» در سه بعد دینی، فردی ـ اجتماعی و محیطی مطرح گردیده است‏‎.‎

‏‎‏‏در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.

 

 


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 0