دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)

 

دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر بیست و پنجم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این تبیان در برگیرنده، افکار و نظرات امام راحل در ارتباط با «علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی»، «ایجاد روحیه جنگی و دفاعی»، «نقش مردم در جنگ»، «نقش نهادها در جنگ»، «تبلیغات در دفاع مقدس»، « تذکرات و اخطارها» «دشمن در جنگ تحمیلی»، «صلح و پذیرش قطعنامه 598» و «برکات و دستاوردهای جنگ» است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای نمایش کتاب اینجا را کلیک کنید.