مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. معاد از دیدگاه امام خمینی(س)/ ]ویرایش2[. تدوین فروغ السادات رحیم پور. ـ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1382. 526 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترسی ام)ISBN:  978 - 964 - 335 - 051 - 2فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 501 ـ 526 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. چاپ اول: 1378.1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره معاد. 2. معاد ـ ـ مقاله ها و خطابه ها. الف. مؤسسه تنظیـم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی. ب. رحیم پور، فروغ السادات، گردآورنده. ج. عنوان.      6  م 56  م / 5/  1574  DSR                                                            0842/ 955             کتابخانه ملی ایران                                                                     10349 ـ 78 م‎ 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏   کد/ م 630

‏ ‏

Transparent

‏ ‏

 ‎ ‎

معاد از دیدگاه‏ ‏امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفترسی ام)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:  فروغ السادات رحیم پور

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ هفتم:   1392‏ ‏2000 نسخه 

قیمت:   19000 تومان

‏ ‏

‏                       ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎          

کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV