بخش سوم: امریکا و انقلاب اسلامی ایران
فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: موضعگیریهای امام در برابر امریکا

 

 

 

 

 

 

 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

 

کتاباستکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 177