فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: تعلیم و تربیت جوانان

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏‏اصلاح فرهنگ گذشته‏

‏     والدین و تربیت فرزندان‏

‏     مدارس و تربیت جوانان‏

‏     دانشگاهها و تربیت جوانان‏

‏     حوزه های علمیه و تربیت جوانان‏

‏     رسانه های گروهی و تربیت جوانان‏

‏     نقش ورزش در تربیت جوانان‏

‏ ‏


کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 257

‎ ‎

کتابجوانان از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 258