تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)

‎ ‎

‎ ‎

5‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه I


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه II

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تعلیم و تربیت 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

از دیدگاه امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

(اهمیت، جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تبیان 

‏آثار موضوعی ‏

‏دفتر هجدهم ‏

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه III