مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدمه

‏جهان آفرینش برپایه علم و حکمت بنا شده است و این همان علم و حکمت الهی است‏‎ ‎‏که در تحقق کل هستی و طبیعت و آفرینش انسان متجلی و سبب ایجاد نظامی هماهنگ و‏‎ ‎‏هدفمند گردیده است.‏

‏     انسان به عنوان نقطۀ دایرۀ هستی و خلیفه الهی در پی کشف این نظام هدفمند و‏‎ ‎‏تدوین قانونمندیهای آن در خود و سایر پدیده ها است. مهمترین پدیده، خود انسان و‏‎ ‎‏تحقیق در مورد انسان و کشف استعدادهای او به عبارتی آغاز ورود انسان به قدرت‏‎ ‎‏شناخت جهان هستی است.‏

‏     نتیجۀ شناخت و کشف روابط پدیده ها بنا به آیۀ شریفه (و سخر لکم الشمس و‏‎ ‎‏القمر...)‏‎[1]‎‏ تسلط و بهره گیری انسان از طبیعت می باشد که نتیجه آن بهره مندی بیشتر از‏‎ ‎‏مواهب الهی است.‏

‏     از دیدگاه تعلیم و تربیت امروز، شناخت و کشف روابط پدیده ها بویژه در زمینۀ رفتار‏‎ ‎‏آدمی به منظور سازگاری هر چه بیشتر انسان با محیط می باشد، روانشناسان معتقدند در‏‎ ‎‏صورت تامین نیازهای بدنی، روانی و عاطفی، انسان خوشبخت و موفق و سعادتمند‏‎ ‎‏خواهد شد.‏

‏     اما برای درک و وصول به جریان حقیقت الهیه و تربیت انسان کامل و رسیدن به لقای‏‎ ‎‏پروردگار که غایت تربیت اسلامی و سعادت حقیقی است، نیاز به وحی و تدبر و‏‎ ‎‏بهره گیری از آن را داریم.‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ا

‏با مطالعه و بهره گیری از سیرۀ پیامبران ـ صلی الله علیهم اجمعین ـ و ائمه معصومین‏‎ ‎‏ـ علهیم السلام ـ که به فرمایش قرآن کریم الگوی حسنه می باشند سعادت دنیا و آخرت‏‎ ‎‏فراهم خواهد شد که البته سیره پیامبران، بویژه خاتم ایشان مخالفتی با کارهای علمی و‏‎ ‎‏تحقیقی و ثمرات عاقلانه آنها ندارد.‏

‏     با این توصیف اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی و ضرورت تربیت انسان‏‎ ‎‏روشن می شود. در این عصر حضرت امام خمینی(س) این وارث بحق انبیا و اولیا ـ علیهم‏‎ ‎‏السلام ـ با استفاده از نفحات جان بخش تعلیم و تربیت اسلامی خواست با دم مسیحایی‏‎ ‎‏خود، انسان رنجور و خسته از جهل و ستم قدرتها را رها ساخته و آنها را حیاتی دوباره‏‎ ‎‏بخشد و جان تشنۀ آنان را سیراب کند و آنان را متوجه تعلیم و تربیت حقیقی بنماید.‏‎ ‎‏حضرتش در کلام و نوشته و عمل یکسان بود و تجلی ایمان او به عنوان یک مومن واقعی‏‎ ‎‏در این راز و رمزها می باشد.‏

‏     هدف این مجموعه تنظیم رهنمودهای آن امام همام پیرامون اهمیت و جایگاه و‏‎ ‎‏عوامل موثر بر تعلیم و تربیت است که نشات گرفته از اندیشه اسلام ناب محمدی(ص)‏‎ ‎‏است.‏

‏     رجای واثق داریم تبیین آرا و اندیشه ها و عملکردهای آن سالک فرزانه که خود سالها‏‎ ‎‏طی طریق کرده و محبوب دلها شده بود و پیروی از آنها موجب فلاح و سعادت دنیا و‏‎ ‎‏آخرت خواهد بود که این رستگاری زمینه ساز نزول برکات بیشتر و امید و پیروزی برای‏‎ ‎‏مسلمانان و آزاد اندیشان سراسر جهان می باشد. چنانچه لازم باشد به اختصار چکیده ای‏‎ ‎‏از نظرات آن معلّم بزرگ و امام عارفان را پیرامون اهمیت و جایگاه و عوامل موثر بر تعلیم‏‎ ‎‏و تربیت برشماریم به نکات زیر می توان اشاره نمود.‏

‏     به پژوهشگران و رهروان حضرتش توصیه می شود برای مطالعه و جستجوی بیشتر‏‎ ‎‏به کتاب مراجعه نمایند.‏

‏     1. از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) اسلام، قرآن، انبیا و ائمه ـ علیهم السلام ‏‎ ‎‏همگی در تربیت انسان نقش مهمی دارند. به طور مثال قرآن کتاب تربیت و انسان سازی‏‎ ‎‏است. اسلام و مکتب توحیدی می تواند انسان را در همۀ ابعاد وجودی اش تربیت کند.‏‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ب

‏در تایید فرمایشات حضرت امام با نگاهی به وضعیت اجتماعی اکثر جوامع و بخصوص‏‎ ‎‏اروپای صنعتی موج افزایش مشکلات فرهنگی، اجتماعی و احساس عدم هویت واقعی‏‎ ‎‏و خلا معنویت را شاهدیم. حتی زندگی مرفه اروپایی و آزادیهای موجود نتوانسته است‏‎ ‎‏آرامش واقعی را به آنان عرضه کند. از این رو در سالهای اخیر مردم و علی الخصوص‏‎ ‎‏زنان برای کسب آرامش و رهایی از آلودگیهای اخلاقی و حفظ خود و رسیدن به سعادت‏‎ ‎‏واقعی رویکردهایی به طرف دین و زندگی دینی و معنویت داشته اند بخصوص گرایش به‏‎ ‎‏اسلام عزیز رو به فزونی است.‏

‏     2. یکی از عوامل بسیار مهم که تاکنون کمتر مورد نظر اندیشمندان بوده است و‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی(س) آن را مطرح کرده اند تاثیر اراده و عنایات الهی بر تحول و‏‎ ‎‏تربیت انسان است. ایشان اندیشمندان، فیلسوفان، جامعه شناسان و انسان یابان را به حل‏‎ ‎‏این معما دعوت می کند که چگونه علی رغم آن عفونت رژیم ستمشاهی که تنها یک‏‎ ‎‏گوشه از آن می توانست جوانان و مردم را به تباهی بکشد، جوانان با کسب معرفت الله و‏‎ ‎‏عشق به لقای پروردگار با تربیت نفوس، جان نثار اسلام شده و متحول شدند. نهایتاً ایشان‏‎ ‎‏سوال می کنند آیا با صرف سالهای طولانی و با مربیان مهذّب امکان چنین تربیت الهی‏‎ ‎‏وجود داشت؟ و پاسخ می دهند که جز اینکه دست غیبی و دستگیری الهی و تصرف‏‎ ‎‏ربوبی در کار بوده است.‏

‏     3. حضرت امام خمینی(س) پیرامون اهمیت تعلیم و تربیت بارها به این موضوع‏‎ ‎‏اشاره دارند که گرفتاری همۀ ما برای این است که تزکیه و تربیت نشده ایم. اشتغال به‏‎ ‎‏تهذیب نفس و تصفیه اخلاق را از بزرگترین مهمّات و اوجب واجبات عقلیه می دانند. در‏‎ ‎‏اهمیت تربیت همین بس که ایشان غایت بعثت انبیا را تعلیم و تربیت انسانها گفته اند.‏

‏     4. در زمینۀ جایگاه علم و آموزش حضرت امام(س) نقش علم را تامین سعادت دنیا‏‎ ‎‏و آخرت دانسته و سفارش می کنند آموزش را باید به خدمت تربیت گرفت. اما به این‏‎ ‎‏نکته توجه شود که ایشان علم و آموزشی را سفارش می کنند که جهت دار باشد و جهت‏‎ ‎‏آن اسم رب و توجه به خدا باشد.‏

‏     5. اگر چه کار انبیا که در اصل تربیت مردم بوده است، مع هذا حضرت امام تاکید‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ج

‏دارند که ایجاد استقامت در کارها و جنبه های عملی زندگی، تربیت نیروهای متعهد و‏‎ ‎‏متخصص برای استقلال و شکوفایی کشورها نیز از محورهای اساسی برنامه های انبیا‏‎ ‎‏بوده است.‏

‏     6. حضرت امام(س) با اعتقاد به تاثیر و انتقال خصوصیات اخلاقی و... پدر و مادر به‏‎ ‎‏فرزندان از طریق ارثی، توصیه ها و رهنمودهایی پیرامون رعایت آداب ازدواج از مرحلۀ‏‎ ‎‏انتخاب همسر (حتی قبل از آن، یعنی توجه به محیط و شرایط دینی، اخلاقی و تربیتی‏‎ ‎‏همسر) تا مرحلۀ تشکیل نطفه و آداب دوران بارداری و تولد دارند.‏

‏     حضرتش در پاسخ و رد نظر محقق خراسانی در مورد اشکالی که به حدیث «السعید‏‎ ‎‏سعید فی بطن امّه و الشقی شقی فی بطن امّه» می کنند، ضمن اثبات تربیت پذیری انسان‏‎ ‎‏با بیان تفاوتهای آدمی در شخصیت و اخلاق و ... نقش روزی حلال و حرام، شیردادن زن‏‎ ‎‏مومنه و غیرمومنه، آمیزش حلال و حرام و عوامل دیگر را در تکوین شخصیت انسان،‏‎ ‎‏علت این تفاوتها می دانند.‏

‏     همین طور خصوصیتهای اخلاقی پدر و مادر را از جمله علتهای تفاوت آدمی‏‎ ‎‏برمی شمارند.‏‎[2]‎

‏    ‏‏7. یکی از موضوعات مهم تعلیم و تربیت را که از فرمایشات حضرت امام(س)‏‎ ‎‏می توان فهمید موضوع تعامل یا تاثیر متقابل رفتارها در یکدیگر و یا رفتارها و اندیشه ها‏‎ ‎‏با یکدیگر می باشد. مثلاً اعتقاد به توحید را موجب تربیت می دانند و بالعکس مطرح‏‎ ‎‏می کنند که با تعلیم و تربیت اسلامی و تهذیب نفس نیز می توان به توحید رسید.‏‎[3]‎

‏    ‏‏8. اکثر روانشناسان محیط را یکی از عوامل موثر بر تعلیم و تربیت می دانند و بعضی‏‎ ‎‏(محیط گرایان) به تاثیر مطلق محیط بر جریان تعلیم و تربیت قائل هستند. حضرت‏‎ ‎‏امام(س) تاثیر عناصر محیطی چون فرهنگ، حکومت، خانواده، مدرسه و... را در تربیت‏‎ ‎‏صحیح و غلط انسان مورد توجه قرار داده و معتقدند محیط سالم و صحیح اسلامی‏‎ ‎‏مدرسه، دانشگاه و حوزه ها برای جامعه و استقلال کشور و شکوفایی آن بسیار مهم‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه د

‏می باشد.‏

‏     اینک در پایان، مقدمه را با این سخن گوهربار و عارفانه آن پیر مراد و انسان کامل به‏‎ ‎‏آخر می بریم که فرمودند: «عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید».‏‎[4]‎‎ ‎‏حضرتش در حقیقت تاثیر این اندیشۀ توحیدی را مطرح می کنند که با چنین نگرشی به‏‎ ‎‏عنوان جزئی از این کثرت، وجود خود را باید در محضر دوست بدانیم و ذوب در او‏‎ ‎‏شویم آنگاه دیگر در چنین محیط و فضایی معصیت نیست زیرا که خداوند سبحان را با‏‎ ‎‏آن جمال و زیبایی حاضر و ناظر می دانیم.‏

‏ ‏

ویژگیهای این مجموعه

‏این مجموعه که در گروه تعلیم و تربیت حوزه معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار‏‎ ‎‏امام خمینی(س) استخراج و تنظیم شده است مشتمل بر دو فصل است.‏

‏     فصل اول که «اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت» عنوان آن است به مباحثی پیرامون‏‎ ‎‏اهمیت تربیت، ضرورت تربیت انسان، تربیت پذیری انسان، علم و آموزش جهت دار و‏‎ ‎‏آموزش و پرورش محور برنامه های انبیا پرداخته شده است.‏

‏     در فصل دوم عوامل موثر بر تعلیم و تربیت در سه بعد دینی، فردی، اجتماعی و‏‎ ‎‏محیطی مطرح گردیده است که مطالبی پیرامون اراده و عنایات الهی، انبیا و ائمه‏‎ ‎‏اطهار(ع)، اسلام و قرآن و ایام الله ، زمینه وراثتی  قبل از تولد، فضایل و رذایل اخلاقی،‏‎ ‎‏فرهنگ، مکتب، حکومت و قانون، خانواده، دانشگاه و حوزه های علمیه، رسانه ها و‏‎ ‎‏نهادهای تادیبی گردآوری شده است.‏

‏ ‏

در تنظیم این مجموعه کوشیده ایم: 

‏1. علاوه بر عناوین و سرفصلهای مطالب این کتاب، برای هر یک از قطعات منتخب نیز‏‎ ‎‏جمله یا عنوانی در نظر گرفته شده است که عبارت آن لزوماً عین عبارت حضرت امام‏‎ ‎‏نیست هر چند کوشش شده است به تعابیر نزدیک باشد، لذا خوانندگان و محققان‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه ه

‏محترم باید توجه داشته باشند که عناوین هر  یک از قطعات منتخب از تدوین کننده این‏‎ ‎‏مجموعه می باشد و نباید به حضرت امام منتسب گردد.‏

‏     2. در تنظیم قطعات منتخب داخلی هر یک از فصول و عناوین فرعی ترتیب و توالی‏‎ ‎‏تاریخی صدور آنها از طرف حضرت امام ملاک بوده نه توالی منطقی مطالب.‏

‏     3. تاریخ صدور پیامها و سخنرانیهای حضرت امام ماخوذ  از مجموعۀ صحیفه امام و‏‎ ‎‏منابع موجود در موسسه می باشد و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل‏‎ ‎‏ذکرشده در پایان هر قطعه در انتهای کتاب آورده شده است.‏

‏     4. از آنجا که ترتیب و تفکیک موضوعات این مجموعه توسط خود حضرت امام‏‎ ‎‏صورت نگرفته به ناچار جمع آوری و تنظیم آنها به صورت فعلی دارای کاستیهای‏‎ ‎‏اجتناب ناپذیر است که مسئولیت آن بر عهده تنظیم کنندگان و تدوین کننده است.‏

‏     5. کوشیده ایم با حداقل تداخل و تکرار مواضع حضرت امام را ذیل هر یک از‏‎ ‎‏عناوین و فصول این مجموعه گردآوریم ولی به لحاظ ماهیت چند بعدی بودن و تفکیک‏‎ ‎‏ناپذیری بخشی از آثار در موارد معدود از تکرار مطلب در فصول مختلف ناگزیر‏‎ ‎‏شده ایم؛ ولی غالباً مطلب را در عمده ترین جایگاه خود آورده و در بقیه موضوعات در‏‎ ‎‏پایان هر فصل به آن ارجاع داده ایم.‏

‏     در پایان لازم می دانیم از تلاشهای بی شائبه محقق محترم جناب آقای مجتبی فراهانی‏‎ ‎‏که در تدوین این مجموعه کوشیده اند سپاسگزاری نماییم.‏

‏ ‏

معاونت پژوهشی                               

‏موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه و

  • )) ابراهیم  /  33.
  • )) خمینی، روح الله ؛ انوار الهدایة؛ ج 1.
  • )) خمینی، روح الله ؛ شرح حدیث جنود عقل و جهل؛ ص 273.
  • )) صحیفه امام؛ ج 13، ص 461.