فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 عوامل دینی 

 عوامل فردی 

 عوامل اجتماعی و محیطی 

‏ ‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56