فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
عوامل فردی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

عوامل فردی

زمینه وراثتی قبل از تولد (مرحله جنینی)

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121