فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان ‏

‏صحیفه امام‏‎ ‎‏جلد‏

‏ صفحه‏

‏1‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏15ـ16‏

‏2‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏68‏

‏3‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏108‏

‏4‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏140‏

‏5‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏154‏

‏6‏

‏10 / 11 / 59 ‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی‏

‏14‏

‏33‏

‏7‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏152ـ153‏

‏8‏

‏11 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏391‏

‏9‏

‏11 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏393‏

‏10‏

‏23 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان‏

‏ 15‏

‏491‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 385

‏11‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏16‏

‏500‏

‏12‏

‏28 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی‏

‏16‏

‏500ـ501‏

‏13‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏61‏

‏14‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏175‏

‏15‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏9‏

‏4‏

‏16‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏913ـ14‏

‏ ‏

‏17‏

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان‏

‏10‏

‏439‏

‏18‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار ‏

‏11‏

‏449ـ450 ‏

‏19‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏507‏

‏20‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏508‏

‏21‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏152ـ153‏

‏22‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏153‏

‏23‏

‏10 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهری‏

‏14‏

‏169‏

‏24‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏323‏

‏25‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏51‏

‏26‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏154‏

‏27‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏157ـ158‏

‏28‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏379‏

‏29‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏189‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 386

‏30‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏189‏

‏31‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏176‏

‏32‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏176‏

‏33‏

‏5 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع تکنسینهای پزشکی اورژانس تهران ‏

‏7‏

‏499‏

‏34‏

‏2 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان‏

‏8‏

‏255‏

‏35‏

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عربستانی مقیم ایران‏

‏10‏

‏446‏

‏36‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان‏

‏11‏

‏219‏

‏37‏

‏24 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری ‏

‏14‏

‏90‏

‏38‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏153‏

‏39‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏42ـ43‏

‏40‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بادۀ عشق‏

‏49‏

‏41‏

‏ ‏

‏ ‏

‏بادۀ عشق‏

‏79‏

‏42‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏8ـ9‏

‏43‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏9ـ10‏

‏44‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏118‏

‏45‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏245‏

‏46‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏266‏

‏47‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏339‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 387

‏48‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏342‏

‏49‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان‏

‏ 7‏

‏534‏

‏50‏

‏6 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم‏

‏8‏

‏310‏

‏51‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان‏

‏8‏

‏324ـ326‏

‏52‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏ 8‏

‏433ـ436‏

‏53‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش ‏

‏12‏

‏496‏

‏54‏

‏6 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی‏

‏13‏

‏449ـ450‏

‏55‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏508‏

‏56‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق‏

‏32ـ33‏

‏57‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏11‏

‏58‏

‏27 / 6 / 67‏

‏پیام به آقای مهدی کروبی ‏

‏21‏

‏138‏

‏59‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏271‏

‏60‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏297ـ298‏

‏61‏

‏6 / 7 / 56‏

‏هشدار به روحانیون حوزه نجف‏

‏ 3‏

‏218ـ219‏

‏62‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏184‏

‏63‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏188‏

‏64‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏ 4‏

‏189‏

‏65‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏175ـ176‏

‏66‏

‏8 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏5‏

‏544‏

‏67‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و...‏

‏7‏

‏285‏

‏68‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏427ـ428‏

‏69‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏467‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 388

‏70‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز ‏

‏8‏

‏62‏

‏71‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏8‏

‏96‏

‏72‏

‏2 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود و پرسنل سپاه پاسداران همدان ‏

‏8‏

‏254ـ256‏

‏73‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان ‏

‏8‏

‏324‏

‏74‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان ‏

‏8‏

‏325ـ326‏

‏7‏

‏516 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان مکتب ولی عصر‏

‏8‏

‏517‏

‏76‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران‏

‏8‏

‏520‏

‏77‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏9‏

‏11‏

‏78‏

‏2 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما‏

‏11‏

‏385ـ386‏

‏79‏

‏14 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏12‏

‏27ـ28‏

‏80‏

‏21 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه ‏

‏12‏

‏425ـ426‏

‏81‏

‏9 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی‏

‏13‏

‏171ـ172‏

‏82‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏503ـ504‏

‏83‏

‏27 / 8 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی ‏

‏17‏

‏98‏

‏84‏

‏21 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم ‏

‏17‏

‏527ـ528‏

‏85‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق‏

‏27‏

‏86‏

‏1 / 1 / 65‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏20‏

‏18ـ19‏

‏87‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏8ـ9‏

‏88‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏117‏

‏89‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏129‏

‏90‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏153‏

‏91‏

‏10 / 8 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏3‏

‏234ـ235‏

‏92‏

‏17 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان‏

‏ 3‏

‏490‏

‏93‏

‏28 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروه پژوهشهای ملی و اجتماعی‏

‏ 6‏

‏172ـ173‏

‏94‏

‏18 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم در قم‏

‏6‏

‏361‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 389

‏95‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب ‏

‏7‏

‏47‏

‏96‏

‏10 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏15‏

‏147‏

‏97‏

‏23 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت‏

‏15‏

‏359‏

‏98‏

‏1 / 1 / 61‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏16‏

‏129ـ130‏

‏99‏

‏10 / 1 / 61‏

‏پیام به فرماندهان نظامی16‏

‏150ـ151‏

‏ ‏

‏100‏

‏14 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی‏

‏16‏

‏163‏

‏101‏

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان مراسم دهه فجر‏

‏17‏

‏313ـ314‏

‏102‏

‏21 / 11 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت ‏

‏20‏

‏470ـ471‏

‏103‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز‏

‏43‏

‏104‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏3‏

‏105‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏169‏

‏106‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏207‏

‏107‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏360‏

‏108‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏234ـ235‏

‏109‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏103‏

‏110‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏174‏

‏111‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏62‏

‏112‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏103‏

‏113‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏130‏

‏114‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار ‏

‏11‏

‏451‏

‏115‏

‏21 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه‏

‏12‏

‏424‏

‏116‏

‏21 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه‏

‏12‏

‏424‏

‏117‏

‏21 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران صندوقهای قرض الحسنه‏

‏12‏

‏424ـ425‏

‏118‏

‏7 / 4 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏ 12‏

‏482‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 390

‏119‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏498‏

‏120‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت‏

‏13‏

‏195‏

‏121‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان‏

‏13‏

‏503‏

‏122‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس‏

‏14‏

‏7ـ8‏

‏123‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس‏

‏14‏

‏20‏

‏124‏

‏10 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی‏

‏14‏

‏39ـ40‏

‏125‏

‏12 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان روزنامه «میزان»‏

‏14‏

‏172‏

‏126‏

‏23 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان‏

‏15‏

‏494‏

‏127‏

‏23 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان ‏

‏15‏

‏493ـ494‏

‏128‏

‏11 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت کار و کارگران ‏

‏16‏

‏238‏

‏129‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق ‏

‏35‏

‏130‏

‏19 / 9 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی‏

‏19‏

‏448‏

‏131‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏5‏

‏132‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏498‏

‏133‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏500‏

‏134‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏4‏

‏135‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏8‏

‏136‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏11‏

‏137‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏62‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 391

‏138‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏90ـ91‏

‏139‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏288‏

‏140‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏220‏

‏141‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏233‏

‏142‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏235‏

‏143‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏305‏

‏144‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏324‏

‏145‏

‏مرداد 1356‏

‏نامه به آقای ابراهیم یزدی‏

‏3‏

‏207‏

‏146‏

‏6 / 7 / 56‏

‏هشدار به روحانیون حوزۀ نجف‏

‏ 3‏

‏219‏

‏147‏

‏6 / 7 / 56‏

‏هشدار به روحانیون حوزۀ نجف‏

‏ 3‏

‏228‏

‏148‏

‏10 / 8 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏3‏

‏237‏

‏149‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس ‏

‏4‏

‏18‏

‏150‏

‏30 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏98ـ99‏

‏151‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏184‏

‏152‏

‏8 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏ 4‏

‏214‏

‏153‏

‏21 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏449‏

‏154‏

‏21 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏450ـ451‏

‏155‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تایمز»‏

‏5‏

‏389‏

‏156‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوتاکولتینوا»‏

‏5‏

‏408‏

‏157‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوتاکولتینوا»‏

‏5‏

‏409‏

‏158‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوتاکولتینوا»‏

‏5‏

‏410‏

‏159‏

‏20 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با آژانس سیگما‏

‏5‏

‏421‏

‏160‏

‏23 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «تمپو» از اندونزی‏

‏5‏

‏437‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 392

‏161‏

‏30 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع معلمان‏

‏6‏

‏201‏

‏162‏

‏11 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم‏

‏6‏

‏287‏

‏163‏

‏17 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع بانوان قم‏

‏6‏

‏358‏

‏164‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان‏

‏6‏

‏468‏

‏165‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان‏

‏ 6‏

‏467ـ468‏

‏166‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی‏

‏6‏

‏503‏

‏167‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مبارزین کشورهای اسلامی‏

‏6‏

‏504‏

‏168‏

‏22 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏6‏

‏530ـ531‏

‏169‏

‏8 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏165‏

‏170‏

‏16 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جنوب شهر تهران‏

‏7‏

‏192‏

‏171‏

‏23 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم‏

‏7‏

‏276‏

‏172‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی‏

‏7‏

‏542‏

‏173‏

‏20 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای آمار ایران‏

‏8‏

‏82‏

‏174‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان کارمند شرکت مخابرات‏

‏8‏

‏108‏

‏175‏

‏26 / 4 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به سفیر یمن شمالی‏

‏9‏

‏129ـ130‏

‏176‏

‏5 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران قم و کارمندان شرکت نفت آبادان‏

‏8‏

‏291‏

‏177‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع استادان دانشگاه تهران ‏

‏8‏

‏436‏

‏178‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان واحد پخش رادیو‏

‏9‏

‏454ـ455‏

‏179‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایرآذربایجان شرقی‏

‏10‏

‏51ـ52‏

‏180‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏149ـ150‏

‏181‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏150‏

‏182‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏150ـ151‏

‏183‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏152‏

‏184‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏153‏

‏185‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏154‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 393

‏186‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏507‏

‏187‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏506‏

‏188‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏508ـ509‏

‏189‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏511‏

‏190‏

‏21 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بانوان شمیران‏

‏ 13‏

‏34‏

‏191‏

‏7 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت دفاع، ارتش و هلال احمر‏

‏14‏

‏153ـ154‏

‏192‏

‏11 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏388‏

‏193‏

‏18 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ستاد برگزاری نمازجمعه تهران و دانشجویان‏

‏ ‏‏15‏

‏415‏

‏194‏

‏30 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه اصفهان و چهارمحال بختیاری‏

‏15‏

‏504ـ505‏

‏195‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج‏

‏18‏

‏95‏

‏196‏

‏9 / 3 / 63‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏

‏18‏

‏481‏

‏197‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق ‏

‏27‏

‏198‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق ‏

‏27ـ28‏

‏199‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏18ـ19‏

‏200‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏42‏

‏201‏

‏30 / 3 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏ 19‏

‏287‏

‏202‏

‏19 / 3 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏20‏

‏54ـ55‏

‏203‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏173ـ174‏

‏204‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏278‏

‏205‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏132‏

‏206‏

‏19 / 7 / 51‏

‏پیام به عموم مسلمین و دولتهای اسلامی و عربی ‏

‏246‏

‏ ‏

‏220‏

‏729 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از خطبا و وعاظ ‏

‏11‏

‏100‏

‏208‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار‏

‏ 11‏

‏453‏

‏209‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفت تیر‏

‏15‏

‏31‏

‏210‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در در جمع گویندگان و وعاظ تهران و...‏

‏15‏

‏337‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 394

‏211‏

‏18 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ستاد برگزاری نمازجمعه تهران و دانشجویان و...‏

‏15‏

‏416‏

‏212‏

‏21 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏16‏

‏26‏

‎213‎

‏1‏‎3‎‏ / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم ‏

‏16‏

‏346‏

‏214‏

‏11 / 12 / 64‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهرا‏

‏20‏

‏6‏

‏215‏

‏ ‏

‏ ‏

‏انوار الهدایة 1‏

‏81‏

‏216‏

‏ ‏

‏ ‏

‏انوار الهدایة 1‏

‏82ـ83‏

‏217‏

‏ ‏

‏ ‏

‏انوار الهدایة 1‏

‏ 84‏

‏218‏

‏30 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع معلمان‏

‏ 6‏

‏200ـ201‏

‏219‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران آباده‏

‏8‏

‏413ـ414‏

‏220‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏503ـ504‏

‏221‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی‏

‏12‏

‏509‏

‏222‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏175ـ176‏

‏223‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏53‏

‏224‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏85‏

‏225‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏116ـ117‏

‏226‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏132‏

‏227‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏204ـ205‏

‏228‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏233‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 395

‏229‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏338‏

‏230‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏351‏

‏231‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏50‏

‏232‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏51‏

‏233‏

‏2 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه لبنانی «السفیر» ‏

‏5‏

‏81‏

‏234‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران ‏

‏6‏

‏314ـ315‏

‏235‏

‏14 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان ‏

‏9‏

‏425‏

‏236‏

‏6 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکا‏

‏10‏

‏155‏

‏237‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با روزنامه فرانسوی «لوموند» ‏

‏11‏

‏164‏

‏238‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد ‏

‏108ـ109‏

‏239‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد ‏

‏109‏

‏240‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏ 110‏

‏241‏

‏28 / 1 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستانها ‏

‏12‏

‏242ـ243‏

‏242‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏13‏

‏107‏

‏243‏

‏7 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏17‏

‏464‏

‏244‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏19ـ20‏

‏245‏

‏20 / 9 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی ‏

‏19‏

‏113‏

‏246‏

‏19 / 12 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت اطلاعات‏

‏19‏

‏180‏

‏247‏

‏12 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت‏

‏19‏

‏365ـ366‏

‏248‏

‏9 / 8 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت‏

‏19‏

‏410ـ411‏

‏249‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سبوی عشق‏

‏15‏

‏250‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏8‏

‏251‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح دعای سحر‏

‏125‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 396

‏252‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏18‏

‏253‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏41‏

‏254‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏45‏

‏255‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏227‏

‏256‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏372‏

‏257‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏58‏

‏258‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏86‏

‏259‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل 89ـ90‏

‏ ‏

‏260‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏91ـ92‏

‏261‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏97ـ98‏

‏262‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏104‏

‏263‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏105‏

‏264‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏ 105‏

‏265‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏202ـ203‏

‏266‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏ 206‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 397

‏267‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏220‏

‏268‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏222ـ223‏

‏269‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏233‏

‏270‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏282ـ283‏

‏271‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏ 336‏

‏272‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏411‏

‏273‏

‏10 / 8 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏3‏

‏234ـ235‏

‏274‏

‏11 / 9 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏5‏

‏167‏

‏275‏

‏6 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی در کویت‏

‏ 6‏

‏234‏

‏276‏

‏14 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران ‏

‏6‏

‏314ـ315‏

‏277‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب ‏

‏7‏

‏52‏

‏278‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از فرهنگیان رفسنجان ‏

‏7‏

‏58‏

‏279‏

‏4 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روسای دفاتر ازدواج و طلاق تهران و حومه‏

‏7‏

‏107‏

‏280‏

‏5 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران‏

‏7‏

‏124‏

‏281‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏472‏

‏282‏

‏1 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن کاراته ‏

‏8‏

‏250‏

‏283‏

‏6 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکا‏

‏10‏

‏155‏

‏284‏

‏22 / 7 / 58‏

‏بیانات امام خطاب به هیات فلسطینی ‏

‏10‏

‏286‏

‏285‏

‏1 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران ‏

‏11‏

‏369‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 398

‏286‏

‏12 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی ‏

‏11‏

‏535‏

‏287‏

‏26 / 9 / 58‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏107‏

‏288‏

‏28 / 1 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد بسیج شهرستانها‏

‏12‏

‏242‏

‏289‏

‏6 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه ‏

‏12‏

‏352‏

‏290‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ‏

‏12‏

‏388‏

‏291‏

‏15 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی ‏

‏12‏

‏511‏

‏292‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس‏

‏13‏

‏82‏

‏293‏

‏9 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی ‏

‏13‏

‏172‏

‏294‏

‏21 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب مبارز عراق ‏

‏13‏

‏265‏

‏295‏

‏28 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏14‏

‏206‏

‏296‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏96‏

‏297‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏15‏

‏103‏

‏298‏

‏12 / 1 / 61‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏16‏

‏155‏

‏299‏

‏5 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نهضت سوادآموزی و هلال احمر‏

‏17‏

‏187ـ188‏

‏300‏

‏21 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی ‏

‏17‏

‏314‏

‏301‏

‏11 / 11 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران‏

‏18‏

‏314‏

‏302‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس ‏

‏18‏

‏471‏

‏303‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏11‏

‏304‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏89‏

‏305‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏91‏

‏306‏

‏30 / 3 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏ 19‏

‏289‏

‏307‏

‏28 / 4 / 65‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه ‏

‏20‏

‏77ـ78‏

‏308‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز ‏

‏65‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 399

‏309‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز ‏

‏83‏

‏310‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز ‏

‏95‏

‏311‏

‏ ‏

‏ ‏

‏سبوی عشق‏

‏21‏

‏312‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏ 125‏

‏313‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث ‏

‏229‏

‏314‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏ 276‏

‏315‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث ‏

‏394‏

‏316‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏43ـ44‏

‏317‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏52‏

‏318‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏53‏

‏319‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏55‏

‏320‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏105ـ106‏

‏321‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏150‏

‏322‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏153ـ154‏

‏323‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏178‏

‏324‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏183‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 400

‏325‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏184‏

‏326‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏198‏

‏327‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏270‏

‏328‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏278‏

‏329‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏337‏

‏330‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏573‏

‏312‏

‏3 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏ 240‏

‏ ‏

‏332‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏22ـ23‏

‏333‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏40‏

‏334‏

‏30 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏107‏

‏335‏

‏25 / 2 / 58‏

‏بیانات خطاب به اعضای جامعه معلولین ‏

‏7‏

‏301‏

‏336‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏9‏

‏53‏

‏371‏

‏1 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از زندانیان سیاسی رژیم پهلوی ‏

‏10‏

‏444ـ445‏

‏338‏

‏1 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز و تهران ‏

‏11‏

‏368ـ369‏

‏339‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏130‏

‏340‏

‏14 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران ‏

‏12‏

‏387‏

‏341‏

‏24 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع از فارغ التحصیلان دانشکده افسری‏

‏14‏

‏92ـ93‏

‏342‏

‏4 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی ‏

‏14‏

‏144ـ145‏

‏343‏

‏11 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی‏

‏15‏

‏69ـ70‏

‏344‏

‏18 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و قضات دادگاههای انقلاب ‏

‏17‏

‏284‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 401

‏345‏

‏28 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فقهای شواری نگهبان‏

‏17‏

‏441‏

‏346‏

‏21 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم ‏

‏17‏

‏530‏

‏347‏

‏21 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم ‏

‏17‏

‏533‏

‏348‏

‏23 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگره جهانی ائمه جمعه‏

‏18‏

‏426‏

‏349‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق‏

‏36‏

‏350‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏18‏

‏351‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏11‏

‏352‏

‏13 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی ‏

‏19‏

‏377‏

‏353‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏37‏

‏354‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏53‏

‏355‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏79ـ80‏

‏356‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏84ـ87‏

‏357‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏91ـ92‏

‏358‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏108‏

‏359‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏109‏

‏360‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏110ـ111‏

‏361‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏135ـ136‏

‏362‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏156ـ157‏

‏363‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏256ـ258‏

‏364‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏307‏

‏365‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏272ـ274‏

‏366‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏273‏

‏367‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏313‏

‏368‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏375‏

‏369‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏394‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 402

‏370‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏560‏

‏371‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏44‏

‏372‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏52‏

‏373‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏52‏

‏374‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏65ـ66‏

‏375‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏69ـ71‏

‏376‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏83ـ85‏

‏377‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏104ـ105‏

‏378‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏108ـ109 ‏

‏379‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏132‏

‏380‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏137‏

‏381‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏172ـ173‏

‏382‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏239‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 403

‏383‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏247ـ248‏

‏384‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏254‏

‏385‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏255ـ256‏

‏386‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏283‏

‏387‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏301ـ302‏

‏388‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏303ـ304‏

‏389‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏311‏

‏390‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏333ـ334‏

‏391‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏337‏

‏392‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏369‏

‏393‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏3‏

‏394‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏179‏

‏395‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف ‏

‏2‏

‏39‏

‏396‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏ 2‏

‏40‏

‏397‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف ‏

‏2‏

‏39‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 404

‏398‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏30‏

‏399‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏46‏

‏400‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏52-53‏

‏401‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏430ـ431‏

‏402‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏9‏

‏4‏

‏403‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی ‏

‏11‏

‏296‏

‏404‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏110‏

‏405‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تفسیر سوره حمد‏

‏111‏

‏406‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت‏

‏13‏

‏199‏

‏407‏

‏29 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏ 13‏

‏536‏

‏408‏

‏11 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی‏

‏15‏

‏70‏

‏409‏

‏11 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی‏

‏15‏

‏71ـ72‏

‏410‏

‏11 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی‏

‏15‏

‏74ـ75‏

‏411‏

‏30 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه اصفهان و چهارمحال و بختیاری‏

‏15‏

‏506‏

‏412‏

‏21 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم‏

‏ 17‏

‏529‏

‏413‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق‏

‏38‏

‏414‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ره عشق‏

‏39‏

‏415‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏38ـ40‏

‏416‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نقطه عطف‏

‏42ـ43‏

‏417‏

‏28 / 2 / 50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی ‏

‏2‏

‏346‏

‏418‏

‏دی 1356‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب ‏

‏3‏

‏306‏

‏419‏

‏19 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏ 3‏

‏506‏

‏420‏

‏23 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏4‏

‏16‏

‏421‏

‏11 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج ‏

‏4‏

‏269ـ270‏

‏422‏

‏29 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت موقت‏

‏6‏

‏396‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 405

‏423‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان‏

‏7‏

‏57‏

‏424‏

‏30 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کادر مرکزی جنبش امل لبنان‏

‏12‏

‏319ـ320‏

‏425‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏427ـ428‏

‏426‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏432‏

‏427‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏473ـ474‏

‏428‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجه ایران و ترکیه ‏

‏8‏

‏88ـ89‏

‏429‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان کارمند ‏

‏8‏

‏108‏

‏430‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏8‏

‏96‏

‏431‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر امور خارجه و سفرا‏

‏8‏

‏100‏

‏432‏

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان شهرستان شهرضا‏

‏9‏

‏75‏

‏433‏

‏27 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان کشور‏

‏ 9‏

‏288ـ289‏

‏434‏

‏14 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه شریف‏

‏10‏

‏232‏

‏435‏

‏16 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران پادگان امام حسین و ولی عصر‏

‏13‏

‏394‏

‏436‏

‏23 / 7 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان آموزش و پرورش‏

‏15‏

‏309‏

‏437‏

‏1 / 7 / 61‏

‏پیام به دانشجویان و فرهنگیان ‏

‏17‏

‏2‏

‏438‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج ‏

‏171‏

‏ ‏

‏464‏

‏3919 / 9 / 63‏

‏پیام به اعضای ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏ 19‏

‏110ـ111‏

‏440‏

‏25 / 5 / 64‏

‏پیام به حجاج و مسلمانان ایران و جهان ‏

‏19‏

‏337‏

‏441‏

‏11 / 12 / 64‏

‏سخنرانی در جمعه بانوان جامعة الزهراء‏

‏20‏

‏9‏

‏442‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران آباده‏

‏8‏

‏411‏

‏443‏

‏4 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی‏

‏10‏

‏362‏

‏444‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار‏

‏ 11‏

‏449‏

‏445‏

‏10 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی‏

‏14‏

‏33ـ35‏

‏446‏

‏11 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم تبریز‏

‏14‏

‏393‏

‏447‏

‏14 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی‏

‏16‏

‏169‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 406

‏448‏

‏27 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن‏

‏16‏

‏493ـ494‏

‏449‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏21‏

‏96‏

‏450‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏155‏

‏451‏

‏19 / 11 / 57‏

‏سخنرانی برای جمعی از معلمان‏

‏6‏

‏106‏

‏452‏

‏11 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دختران دانشجوی دانشگاه دماوند‏

‏8‏

‏363‏

‏453‏

‏20 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان قم‏

‏7‏

‏239‏

‏454‏

‏7 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏ 7‏

‏162‏

‏455‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و...‏

‏7‏

‏283ـ284‏

‏456‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و...‏

‏7‏

‏283‏

‏457‏

‏24 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و...‏

‏7‏

‏286‏

‏458‏

‏26 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان مشهد‏

‏7‏

‏331ـ332‏

‏459‏

‏26 / 2 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏7‏

‏339‏

‏460‏

‏27 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏7‏

‏341‏

‏461‏

‏2 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏7‏

‏464‏

‏462‏

‏5 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم‏

‏7‏

‏504‏

‏463‏

‏10 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان اهواز‏

‏8‏

‏355‏

‏464‏

‏26 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی بهداری و بهزیستی‏

‏9‏

‏136‏

‏465‏

‏26 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی بهداری و بهزیستی‏

‏9‏

‏135ـ136‏

‏466‏

‏27 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان کشور‏

‏9‏

‏293‏

‏467‏

‏25 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بانوان موسسه 12 فروردین قم‏

‏14‏

‏197‏

‏468‏

‏2 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع بانوان جهاد دانشگاهی اصفهان ‏

‏14‏

‏356‏

‏469‏

‏18 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام‏

‏16‏

‏87‏

‏470‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه ‏

‎21‎

‏92ـ93‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 407

‏471‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏156‏

‏472‏

‏19 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع انجمن اسلامی پزشکان و معلمان‏

‏6‏

‏104‏

‏473‏

‏19 / 11 / 57‏

‏سخنرانی برای جمعی از معلمان‏

‏6‏

‏106ـ107‏

‏474‏

‏30 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع معلمان‏

‏ 6‏

‏199‏

‏475‏

‏15 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مدیران دبیرستانهای قم ‏

‏6‏

‏477‏

‏476‏

‏29 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان‏

‏7‏

‏57‏

‏477‏

‏27 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏ 7‏

‏162‏

‏478‏

‏27 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏7‏

‏162ـ163‏

‏479‏

‏27 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏ 7‏

‏162‏

‏480‏

‏27 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏ 7‏

‏162‏

‏481‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏428ـ429‏

‏482‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏429ـ430‏

‏483‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏432ـ433‏

‏484‏

‏2 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز ‏

‏7‏

‏463‏

‏485‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز‏

‏9‏

‏3‏

‏486‏

‏27 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان کشور ‏

‏9‏

‏290‏

‏487‏

‏4 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دبیران انجمن اسلامی آذربایجان شرقی‏

‏10‏

‏356‏

‏488‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش ‏

‏12‏

‏500‏

‏489‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏506‏

‏490‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏506‏

‏491‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان ‏

‏13‏

‏508‏

‏492‏

‏10 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی ‏

‏14‏

‏35ـ36‏

‏493‏

‏10 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع معلمان تعلیمات دینی ‏

‏14‏

‏40ـ41‏

‏494‏

‏11 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان‏

‏ ‏‏14‏

‏244‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 408

‏495‏

‏28 / 12 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش‏

‏19‏

‏190‏

‏496‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏69‏

‏497‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏203‏

‏498‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏213ـ214‏

‏499‏

‏15 / 3 / 43‏

‏اعلامیه مشترک آیات عظام ‏

‏1‏

‏337‏

‏500‏

‏1347 ه .ش.‏

‏نامه به آقای سیدمحمدرضا سعیدی‏

‏2‏

‏202‏

‏501‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏69‏

‏502‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏128‏

‏503‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏130‏

‏504‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏131‏

‏505‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏133‏

‏506‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏149‏

‏507‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏12‏

‏508‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏12‏

‏509‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏13‏

‏510‏

‏10 / 8 / 56‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ‏

‏3‏

‏241‏

‏511‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوس آنجلس تایمز» ‏

‏5‏

‏184‏

‏512‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «تایمز» ‏

‏5‏

‏389‏

‏513‏

‏11 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم ‏

‏6‏

‏284‏

‏514‏

‏27 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ‏

‏7‏

‏342‏

‏515‏

‏1 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان‏

‏7‏

‏432ـ433‏

‏516‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏467‏

‏517‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏467ـ468‏

‏518‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏473‏

‏519‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏8‏

‏96ـ97‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 409

‏520‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏ 8‏

‏436ـ437‏

‏521‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏467‏

‏522‏

‏3 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و روسای دانشگاهها‏

‏7‏

‏470ـ471‏

‏523‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏496‏

‏524‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏500‏

‏525‏

‏10 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور‏

‏12‏

‏501‏

‏526‏

‏11 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری‏

‏13‏

‏177‏

‏527‏

‏27 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان ‏

‏13‏

‏412ـ413‏

‏528‏

‏27 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان ‏

‏13‏

‏418‏

‏529‏

‏10 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهری ‏

‏14‏

‏170‏

‏530‏

‏10 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مردم و کارکنان مدرسه شهید مطهری ‏

‏14‏

‏169‏

‏531‏

‏18 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ستاد نماز جمعه تهران و دانشجویان و...‏

‏15‏

‏413‏

‏532‏

‏11 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در مسئولان وزارت کار و کارگران ‏

‏16‏

‏242‏

‏533‏

‏25 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان‏

‏17‏

‏61‏

‏534‏

‏13 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی جهاد سازندگی‏

‏17‏

‏130‏

‏535‏

‏1 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای جهاد سازندگی ‏

‏17‏

‏449‏

‏536‏

‏28 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏18‏

‏15‏

‏537‏

‏31 / 5 / 63‏

‏حکم تعیین اعضای هیات موسس مکتب خواهران قم ‏

‏19‏

‏17‏

‏538‏

‏11 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان‏

‏19‏

‏43‏

‏539‏

‏11 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان‏

‏19‏

‏42‏

‏540‏

‏14 / 11 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور‏

‏19‏

‏137‏

‏541‏

‏25 / 4 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان‏

‏19‏

‏317ـ318‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 410

‏542‏

‏5 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعه مدرسین و اساتید دانشگاه ‏

‏19‏

‏356‏

‏543‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏21‏

‏97‏

‏544‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏21‏

‏99‏

‏545‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏21‏

‏279‏

‏546‏

‏23 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیات وزنه برداری تهران‏

‏7‏

‏261‏

‏547‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی ‏

‏7‏

‏541‏

‏548‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی ‏

‏7‏

‏544‏

‏549‏

‏9 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران ‏

‏8‏

‏34ـ35‏

‏550‏

‏30 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و فرهنگیان بابل‏

‏8‏

‏222‏

‏551‏

‏20 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بیمارستـان سهامیـه قـم و کشتی گیران ارتش‏

‏12‏

‏104‏

‏552‏

‏21 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی کشتی آزاد‏

‏15‏

‏422‏

‏553‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل ‏

‏13ـ14‏

‏554‏

‏دی 1356‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏3‏

‏305ـ306‏

‏555‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «لوتاکونتینوا»‏

‏5‏

‏410‏

‏556‏

‏10 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏ 12‏

‏265‏

‏557‏

‏6 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی‏

‏13‏

‏447‏

‏558‏

‏6 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی‏

‏13‏

‏448‏

‏559‏

‏2 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه «شاهد» ‏

‏14‏

‏496‏

‏560‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز‏

‏17‏

‏561‏

‏28 / 8 / 48‏

‏نامه به آقای محمدرضا حکیمی‏

‏2‏

‏253ـ254‏

‏562‏

‏10 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خانم الیزابت تارگود ‏

‏4‏

‏247‏

‏563‏

‏18 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند»‏

‏4‏

‏414‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 411

‏564‏

‏29 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت موقت ‏

‏6‏

‏399ـ400‏

‏565‏

‏5 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروه تبلیغات قم‏

‏6‏

‏412‏

‏566‏

‏26 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه «کیهان»‏

‏7‏

‏323‏

‏567‏

‏25 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه «کیهان»‏

‏7‏

‏322‏

‏568‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجله «خواندنیها»‏

‏8‏

‏497‏

‏569‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان مجله «خواندنیها»‏

‏8‏

‏498‏

‏570‏

‏18 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع شورای پنج نفری صدا و سیما‏

‏11‏

‏197‏

‏571‏

‏29 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما‏

‏10‏

‏289ـ290‏

‏572‏

‏23 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور مدیرعامل صدا و سیما‏

‏12‏

‏291ـ292‏

‏573‏

‏31 / 2 / 59‏

‏بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما‏

‏12‏

‏325‏

‏574‏

‏7 / 4 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران ‏

‏12‏

‏484‏

‏575‏

‏10 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان مجله «عروة الوثقی»‏

‏14‏

‏385‏

‏576‏

‏2 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه «شاهد» ‏

‏14‏

‏496‏

‏577‏

‏2 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه «شاهد» ‏

‏14‏

‏500‏

‏578‏

‏27 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان واحد سیاسی و اخبار صدا و سیما‏

‏16‏

‏118‏

‏579‏

‏8 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران‏

‏16‏

‏227ـ228‏

‏580‏

‏7 / 7 / 61‏

‏بیانات در جمع مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی‏

‏17‏

‏13‏

‏581‏

‏28 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج ‏

‏17‏

‏150‏

‏582‏

‏15 / 10 / 61‏

‏حکم انحلال هیاتهای گزینش در سراسر کشور ‏

‏17‏

‏220ـ221‏

‏583‏

‏17 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد ‏

‏18‏

‏217‏

‏584‏

‏10 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان روزنامه ها‏

‏19‏

‏363‏

‏585‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل وجهل‏

‏233‏

‏586‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏274ـ275 ‏

‏587‏

‏7 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه و مبلغان‏

‏8‏

‏331ـ332‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 412

‏588‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین ‏

‏14‏

‏218‏

‏589‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و نمایندگان تبریز‏

‏10‏

‏33‏

‏590‏

‏2 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران‏

‏ 10‏

‏106‏

‏591‏

‏11 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عربستانی مقیم ایران‏

‏10‏

‏449‏

‏592‏

‏8 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور‏

‏13‏

‏247‏

‏593‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس ‏

‏14‏

‏20‏

‏594‏

‏4 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس‏

‏ 14‏

‏20‏

‏595‏

‏26 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت‏

‏14‏

‏114‏

‏596‏

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز‏

‏15‏

‏400ـ401‏

‏597‏

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز‏

‏15‏

‏402‏

‏598‏

‏14 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعه خوزستان‏

‏16‏

‏13‏

‏599‏

‏11 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری ارتش‏

‏ 17‏

‏25‏

‏600‏

‏4 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏17‏

‏174ـ175‏

‏601‏

‏1 / 1 / 62‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏ 17‏

‏368ـ369‏

‏602‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏20‏

‏326‏

‏603‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏ 21‏

‏96‏

‏604‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات‏

‏21‏

‏283‏

‏605‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات ‏

‏21‏

‏283‏

‏606‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات‏

‏ 21‏

‏283‏

‏607‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات‏

‏ 21‏

‏284‏

‏608‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز‏

‏59‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 413

‏609‏

‏ ‏

‏ ‏

‏شرح حدیث جنود عقل و جهل‏

‏ 174ـ175‏

‏610‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏241‏

‏611‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏242‏

‏612‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏246‏

‏613‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏261ـ262‏

‏614‏

‏ ‏

‏ ‏

‏چهل حدیث‏

‏589‏

‏615‏

‏ ‏

‏ ‏

‏جهاد اکبر‏

‏33ـ34‏

‏616‏

‏14 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم ‏

‏7‏

‏182‏

‏617‏

‏26 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت ‏

‏14‏

‏114ـ115‏

‏618‏

‏9 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت ‏

‏16‏

‏276‏

‏619‏

‏1 / 1 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی ‏

‏17‏

‏374ـ375‏

‏620‏

‏4 / 2 / 62‏

‏سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی ‏

‏17‏

‏413ـ414‏

‏621‏

‏11 / 11 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران ‏

‏18‏

‏314‏

‏622‏

‏ ‏

‏ ‏

‏محرم راز‏

‏18‏

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 414