انتظار فرج

معنای انتظار در اصطلاح از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی (س) انتظار فرج را انتظار قدرت اسلام و کوشش برای تحقق این قدرت در عالم می داند.(۱) ایشان دو تفسیر از انتظار فرج بیان می کند که یکی صحیح و سازنده و دیگری غیر صحیح و باطل است. حضرت امام درباره انتظار حقیقی و منتظران واقعی و فرق آنان با مدعیان دروغین این مکتب، به افرادی اشاره می کند که هر کدام به نوعی دچار کج فهمی و انحراف از معارف و اهداف شیعی و اسلامی شده اند. در اندیشه امام خمینی (س) تفسیر انتظار به گونه ای است که با روح و حقیقت اسلام سازگار است؛ زیرا انتظار فرج که آموزه ای دینی و مذهبی است باید به نحوی مطرح شود که روحیه تحرک و پویایی در جهت تکامل معنوی، احیای معارف اسلامی و نشر حقایق دینی در میان افراد بشر ایجاد کند و مردم را به سوی زندگی همراه با معنویت پیش ببرد. امام هر گونه برداشت از مفهوم انتظار را که موجب فریب مردم شود به شدت نقد و نکوهش کرده است. از جمله برداشت های نادرست از انتظار فرج در نگاه امام خمینی (س) این است که برخی از مؤمنان، صرف عمل به تکلیف خود و امر به معروف و نهی از منکر و نشستن و دعا برای انتظار فرج و بی توجه بودن به مسائل مهم امت اسلامی را انتظار فرج می دانند، امام ریشه این تفکر و اعتقادات را برداشت غلط از برخی روایات می داند که تشکیل هر حکومتی را پیش از ظهور امام عصر، طاغوت و در تضاد با انتظار فرج است.(۲) به اعتقاد امام خمینی (س) کسانی که افزایش گناه و معصیت را زمینه ظهور امام زمان (ع) می دانند یا حتی مردم را دعوت به گناه می کنند تا دنیا پر از جور و ظلم شود و آن حضرت ظهور کند، عده ای منحرف و ساده لوح هستند.(۳) امام خمینی (س) یکی از وظایف منتظران را تشکیل حکومت در زمان غیبت می داند؛(۴) از این رو به اعتقاد ایشان وظیفه مسلمانان فراهم سازی مقدمات ظهور آن حضرت با استقرار حکومت دینی می باشد.(۵)

(۱) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۸، ص۳۷۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. انتظار فرج

(۲) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۶-۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. بنشینند و دعا

(۳) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹. معصیت بشود

(۴) خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص۵۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸. باید حکومت

(۵) خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی (س)، ج۹، ص۶۴۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۴۰۰.

. انتهای پیام /*