بعثت

اهداف بعثت از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی (س)، بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) را بزرگ ترین حادثه تاریخ بشریت و شریف ترین واقعه تاریخی انسان از ازل تا ابد می داند(۱) و ضمن اشاره به برداشت های مختلف از شخصیت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) و روز بعثت ایشان، این حادثه بزرگ را برای تکمیل ابعاد وجودی انسان معرفی کرده است.(۲) امام خمینی (س) همچنین به تفصیل درباره عمق تاثیر بعثت به جنبه های معرفتی-عرفانی و رشد دانش بشری پرداخته و کشف حقیقت بعثت و عمق پیام پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلّم) را به مراتب عمیق تر و فراتر از توان فهم انسان های عادی برشمرده است(۳) و به جهت اینکه پیامبر خاتم پیامبران است، شریعت او برتر از همه شرایع و کامل ترین آن ها است و خود ایشان نیز افضل از همه پیامبران الهی است و مظهر اسم جامع الله و عبودیت ایشان عبودیتی مطلق است و ایشان عبدالله حقیقی است.(۴) به باور امام خمینی (س) نامه نگاری های پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) برای معرفی حقایق اسلام به تمام امپراتوری های دنیا بوده است؛ امام خمینی (س) اظهار تاسف کرده که به جز پادشاه حبشه بقیه به دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) پاسخ مثبت ندادند.(۵) به اعتقاد ایشان هدف پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) این بود که تمام ممالک دنیا را تحت کلمه توحید قرار داده، امت واحده تشکیل دهد.(۶) در بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و شریعتی که آورد، شرایع پیامبران پیشین نسخ و شریعت محمدی تا ابد مستمر ماند.(۷)

(۱) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۱۲، ص۴۱۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹/ حادثه ای بزرگتر

(۲) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۴، ص۱۸۹؛ ج۱۲، ص۴۲۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹/ برای تربیت ما؛ بعثت رسول

(۳) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۱۷، ص۴۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹/ تحول علمی

(۴) خمینی، روح الله، سرّ الصلاة، ص۹۰-۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸/ عبدالله حقیقی

(۵) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۲، ص۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹/ جواب مثبت؛ خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص۱۴-۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸/ مکاتیب مبارکش

(۶) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۲، ص۳۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۹/ وحدت کلمه

(۷) خمینی، روح الله، دانشنامه امام خمینی (س)، ج۳، ص۱۴۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۴۰۰.

. انتهای پیام /*