امام خمینی در هجدهم اسفند ماه سال ۵۴ مطابق با هفتم ربیع الاول ۱۳۹۶ در پاسخ به پرسش های مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج احمدآقا در زمینه وجوهات اینگونه پاسخ گفته اند:

متن نامه امام به حاج احمد آقا

‌‌ "بسمه تعالی‌

‌‌7  ع1  96  ـ  احمد عزیزم‌

‌‌     ان شاءالله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید؛ ماها بحمدالله تعالی مزاجاً سلامت‌‎ ‎‌هستیم و گرفتاری ها باقی. مطالبی که نوشته بودید اینک جواب:‌

‌‌     1ـ راجع به آقای صادقی‌‎[1]‎‌، مجازید از آقا بگیرید و بدهید، ایشان هم لطف می کنند.‌

‌‌    ‌‌2ـ راجع به فاطی خانم‌‎[2]‎‌، ایشان از این تاریخ دیگر بدهکار نیستند، مطمئن باشند.‌

‌‌    ‌‌3ـ راجع به اجازه‌‎[3]‎‌، من عجالتاً محذور دارم.‌

‌‌    ‌‌4ـ آقا نوشته اند قروض آقای آقا عطا‌‎[4]‎‌ را بدهم؛ در بعضی از مکتوب ها جواب داده ام،‌‎ ‎‌شاید نرسید. شما عرض کنید قروض ایشان را بدهند.‌

‌‌     راجع به قبول وجه آقای بهرامی که مدعی سوختن هستند، مانع ندارد، قبول فرمایید و‌‎ ‎‌سلام اینجانب را به ایشان برسانید و همین طور سلام به خواهرها و فاطی خانم؛ حسن را‌‎ ‎‌می بوسم. والسلام.‌

‌‎ ‎

‌‎صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۳۵

 آقای سید احمد خمینی دربارۀ پاورقی های این نامه چنین مرقوم داشته اند:

۱ ـ آیت اللّه آقای حاج شیخ مهدی صادقی استاد اینجانب احمد خمینی و یکی از یاران امام است که وضع زندگی اش خوب نبود؛ برای امام نامه نوشتم، ایشان اجازه فرمودند.

۲ـ وقتی من و مادرم و فاطمۀ طباطبایی همسرم به مکه رفتیم، کسی پول حج مرا بذل کرد. همسرم پول نداشت؛ آقا حاضر نشد به او بدهد. می گفت از خودم فعلاً ندارم. بالاخره قصه به اینجا ختم شد که آقا قرض دهند، فاطی در ایران پول را بپردازد. فاطی به امام نوشت که «پول را به چه کسی بدهم؟» امام او را بریءالذمه کردند و معلوم شد پولی شخصی برایشان رسیده است.

۳ـ یادم نیست برای چه کسی اجازه خواستم.

۴ـ آقا عطا یکی از خویشان فقیر امام در خمین است.

. انتهای پیام /*