در روز 16 آذرماه 1357 حضرت امام خمینی(س) در مصاحبه با روزنامه لوس ‏آنجلس تایمز به پرسش هایی درباره  کیفیت دولت اسلامی، نفی سازش با کمونیسم و رابطه با امریکا‏ پاسخ دادند. ایشان در بخشی از مصاحبه در پاسخ به سوال خبرنگار، خانم جورجی گایر درباره پیشینه نهضت اسلامی شان چنین گفتند:


سؤال: ممکن است راجع به تاریخچه و نمای تاریخی جنبش تاریخی خودتان و توسعه ‏اش در طی پانزده سال گذشته از زمانی که در تبعید بودید، برای من شرح دهید؟ چگونه در سازمان دادن چنین جنبش بسیار مؤثری اقدام کردید و سازمان‏ دهندگان این جنبش چه کسانی بودند و چه نوع از روابط و تأمین های مختلف که برای دنیا باور کردنی نیست وجود داشته و دارد؟

جواب: اصل جنبش و مقدمات آن طولانی است. ولی آنقدر که به طور اختصار می ‏توانم بگویم این است که شاه از ابتدای سلطنت غاصبانه‏ اش جنایت های بی شماری کرد و مواردی هم پیش آمد که قدرت آن پیدا شد که او را از مملکت بیرون کنند که مع‏ الأسف سستی کردند. شروع مبارزات پانزده سالۀ اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت ملت کارهایی انجام داد. ابتدا علمای اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری شبانۀ من انجامید. در 15 خرداد 42 از قراری که می‏ گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند. قریب یک سال در زندان و حصر بودم. پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و  جنایات شاه را افشا نمودم، تا اینکه یکی از خیانتهای بزرگ شاه یعنی قضیۀ کاپیتولاسیون پیش‏آمد و شاه، مستشاران امریکایی را مصونیت داد. از این جهت که این قضیه مخالف مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیداً مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر شدم و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم. یک سال در ترکیه بودیم. پس از آن ما را تحویل عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم. در طول این مدت من در مواقع مختلف، جنایات شاه را چه در اعلامیه و چه در خطابه اعلام می‏ کردم و هر فاجعه ‏ای را گوشزد می‏ نمودم و هرگز ساکت ننشستم.


منبع: صحیفه امام، ج 5، ص 183ـ184

 

. انتهای پیام /*