مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که یکی از مهمترین کارکردهای اقتصادی سازمان تامین اجتماعی بازتوزیع ثروت با مشارکت خود مردم است؛ افزود: این کارکرد؛ به معنای آن است که جامعه کارگری و کارفرمایی از طریق یک مکانیسم بیرونی کمک می کنند که رفاه اجتماعی به وجود بیاید و  معیشت آینده یک جامعه کارگری که قطعا زمینه یک امنیت خاطر برای نیروی مولد کشور است؛ تأمین شود.

دکتر تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که در همایش کار ومحرومیت در گفتمان امام خمینی (ره) سخن می گفت؛ در ادامه ضمن اشاره به کارکرد اجتماعی این سازمان، اصلی ترین تولید سازمان تامین اجتماعی را امنیت اجتماعی معیشت مردم دانست و گفت: اگر جامعه کارگری این امنیت خاطر را داشته باشد کهمعیشت حال و آینده اش تامین می شود؛ تولید اشتغال و کسب و کار نیز ارتقا پیدا می کند و عدالت اجتماعی نیز سایه رفاه برقرار می شود. 

وی در ادامه با ارائه تصویری از وضعیتی که  سازمان تأمین اجتماعی به علت عملکرد دولت قبل به آن مبتلا شده است، گفت: باید ببینیم چه اتفاقی رخ داده؛ در کجا قرار داریم و چه برنامه هایی برای آینده داریم؟

با با اظهار تأسف از عملکرد دولت گذشته در حوزه تأمین اجتماعی، به توصیف شرایط نامناسب سازمان هنگام واگذاری مسوولیت به دولت تدبیر و امید پرداخت و افزود: این سازمان بیمه گر کمتر از یک دهه قبل، سیاست های اداره سازمان به گونه ای بود که  که یک سوم منابعِ سازمان بر مبنای این اصل که این مجموعه یک سرمایه بین نسلی است؛ در بخش سرمایه گذاری تزریق می شد و با این اقدام، سازمان برای ذخایرش ارزش افزوده ایجاد می کرد؛ اما در دوره قبل به جایی رسیدیم که در سال 86، این سازمان با 20 درصد کسری بودجه مواجه شدیم؛ تا آنجا که سازمان دارایی اش را به فروش گذاشت، چرا که مجبور بود از ذخایرش هزینه کند تا بتواند تعهداتش را به بیمه شدگان ادا کند.

دکتر نوربخش در ادامه اظهار کرد: در سال 92 که سازمان تامین اجتماعی را تحویل گرفتیم، این مجموعه 5100 میلیارد تومان کسری بودجه داشت. در شرایطی که رشد اقتصادی، منفیِ 5/8 درصدبود؛ پروژه های عمرانی اکثرا متوقف و رشد بیکاری به صورت غیرقابل قبولی درآمده بود. در این شرایط روشن است که سیاست های پیش گفته بر بروی منابع صندوق بیمه ای تاثیر منفی داشت.

نوربخش ضمن اشاره به اهمیت راهبردی این سازمان تصریح کرد: نیمی از جمعیت ایران، به عبارت دیگر حدود 38 میلیون نفر، تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بنابراین تصمیم گرفته شد؛ برای مقابله با مشکلات  در وزارت تعاون و رفاه همگی بسیج شوند تا در تعهدات کوتاه مدت سازمان از جمله مستمری ودرمان، خللی ایجاد نشود. 

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر هم راستا بودن حداقل میزان دستمزدها و مفهوم عدالت اجتماعی بیان کرد: 56 درصد افرادی که تحت پوشش هستند که حدودا شامل دو میلیون و دویست هزار نفر می شوند؛ از حداقل دستمزدها برخوردارند. چگونه می توانیم از عدالت اجتماعی بحث کنیم در حالی که بیش از نیمی از افراد تحت پوشش، 607 هزار تومان دریافت می کنند.
وی با اشاره به نرخ تورم 
40 درصدی در آغاز دولت پیش اظهار امیدواری کرد که این نرخ در آینده به 25 درصد برسد.

نوربخش در ادامه سخنانش در این همایش گفت: سازمان در دولت گذشته با استقراض از بانک، عیدی ها را پرداخته بود اما در دولت تدبیر و امید، کار بزرگی در سامان دهی سازمان انجام شد؛ به گونه ای که توانستیم هم پنج هزار و صد میلیارد تومان کسری را جبران کنیم؛ هم مجبور به استقراض نشویم و هم دیگر از ذخائر سازمان برداشت نکنیم. در سال گذشته عیدی ها را در 27 بهمن پرداختیم که شعار دولت نیز ارتقا دفترچه ها بود. اکنون با افتخار می گویم که خوشبختانه در زمان مقرر قانونی یعنی اسفندماه، عیدی ها را پرداختیم.

وی با اشاره به این سخن رییس جمهور، که تخصیص منابع در بخش درمان، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است؛تصریح کرد: این سخن یک شعار نیست بلکه اخیرا ده هزار میلیارد تومان به نظام درمان کشور اختصاص یافته است. امیدواریم در یک نظام صحیح همراه با عدالت دسترسی و کمک به تولید دارویی این مسیر طی شود که اگر این موارد رعایت نشود، مبالغ هزینه می شود؛ بی آن که یک نظام درمان صحیح درست شود. 

وی در  پایان با اشاره به رهنمودهای امام خمینی(س) و 14 بند سیاست های ابلاغ شده مقام معظم رهبری در ابتدای سال، اظهار امیدواری کرد که به زودی پیشرفت های خوبی در زمینه تامین و رفاه اجتماعی در ایران رخ دهد.

انتهای پیام /*

. انتهای پیام /*