| ارسال به دوستان 0

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

 

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «بسیج در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر بیست و نهم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در نظر حضرت امام نام بسیج همواره با شجرۀ طیبه، مدرسۀ عشق، میقات پابرهنگان و لشگر مخلص خدا قرین است و در این مجموعه نیز مفهوم بسیج در سه قلمرو اجتماعی، عبادی ـ سیاسی، عشق و عرفان مطرح شده است. این مجموعه مشتمل بر شش فصل ذیل است:

کتابخانه چندرسانه ای

تاریخچه بسیج، اهداف و مأموریت های بسیج مردمی، تبیین جایگاه و منزلت بسیجیان، مسئولیت های اخلاقی بسیجیان، تأثیرات بسیج مردمی در انقلاب و نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

تبیان

بیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی(س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است. هدف از انتشار مجموعه تبیان ها تسهیل در دسترسی به آرا و اندیشه های حضرت امام پیرامون موضوعات گوناگون است. به همین منظور محققین در گروه های معارف اسلامی و علوم اجتماعی معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، با تحلیل محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتاب¬های ایشان)، و فیش برداری از مجموعه های مذکور، منابع مناسبی را در موضوعات گوناگون تهیه و استخراج نمودند.

آیین انقلاب اسلامی: گزیده ای از اندیشه و آرای امام خمینی (س)

احزاب و گروه های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

اخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)

ارتش از دیدگاه امام خمینی (س)

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (س)

اقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)

اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)

امام در سنگر نماز: بیانات و خاطرات امام خمینی(س) درباره نماز

امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی

امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی (س)

انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)

ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)

بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

تبلیغات (هنر و رسانه ها) از دیدگاه امام خمینی (س)

دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)

تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)

توحید از دیدگاه امام خمینى (س)

تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)

جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (س)

جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)

جوانان از دیدگاه امام خمینی (س)

جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی (س)

حج در کلام و پیام امام خمینی (س)

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)

خودباورى و خودکفایى از دیدگاه امام خمینى (س)

دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی (س)

روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی (س)

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)

سیمای معصومین (ع) در اندیشه امام خمینی (س)

عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)

فلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)

قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

قضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)

قوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)

قومیت، ملیت و اندیشه فراملی از دیدگاه امام خمینی (س)

قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)

نبوت از دیدگاه امام خمینی(س)

وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)