اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با حضور در حسینیه جماران در حضور حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی یادگار گرانقدر حضرت امام با آرمان های امام راحل تجدید بیعت کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در این مراسم علاوه بر سخنرانی یادگار امام، دکتر ظفرقندی دبیر انجمن اسلامی جامعه پزشکان و دکتر حاضری دبیر انجمن اسلامی مدرسین، درباره رابطه امام با دانشگاهیان و روشنفکران سخنرانی کردند.


ظفرقندی: باید مقابل این تخریب ها ایستاد

 دکتر محمدرضا ظفرقندی دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در این دیدار با اشاره به خاطره انگیز بودن حسینیه جماران گفت: حضرت امام انقلاب بزرگی را هدایت کردند از یک رژیمی که بسیار ظالم و بسیار فاسد بود ملت را رها کردند و هشت سال جنگ را با کمک جوانان هدایت کردند. حداقل وظیفه ای که ما به ویژه در ایام سالگرد داریم این است که نگذاریم به امام ظلم صورت بگیرد.

ما الان با این پدیده مواجه هستیم که عده ای تلاش می کنند ارزش هایی را که امام روی آنها سرمایه گذاری کرده بودند از بین ببرند. گاهی دیده می شود وقتی می خواهند خشونتی را مباح و تجویز کنند رسانه ها تصویری را از امام بدون اشاره به شأن نزول آن سخنان نشان می دهد و این عمل تصویر خشنی را از امام نشان می دهد و جوانانی که خود امام را درک نکرده اند و با ابعاد روحی و معنوی امام به خوبی آشنا نیستند تصویر خشنی از امام در ذهن خواهند داشت. متاسفانه برخی،‌ خشونت‌های خود را با ارائه تصویر خشن از امام توجیه می کنند

دکتر ظفرقندی با اشاره به وظیفه مضاعف بیت حضرت امام ادامه داد: باید مقابل این تخریب ها ایستاد. امام با کوچکترین محدودیت ها و برخوردهای فعلی که صورت می گیرد مقابله کردند. در دانشگاه تهران یک دیوار و حایلی را ایجاد کردند امام نه تنها برخورد کردند بلکه پیگیر بودند که آن مشکل برطرف شود. امام آرمان ها و ارزش و مبانی را پایه گذاری کردند که جا دارد بیشتر در مورد آنها کار شود و ما نباید بگذاریم که چهره امام دچار خدشه شود.


حاضری: امام بیش از هر مرجع تقلید دیگری، به دانشگاه اعتماد کرد

دکتر علی محمد حاضری دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها نیز در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه برجسته پایه گذاران رابطه دین و دانشگاه در انجمن های اسلامی گفت: در سالهای دهه پنجاه فضایی پدید آمد که یک دانشجو با فرض آشنایی و ارتباط با ایدئولوژی ها و جریان های مختلف رقیب اسلام می توانست به قرائتی از اسلام با عزت و افتخار و از موضع خردگرایی و علم گرایی باور داشته باشد. امام نماد این اسلامی بود که در آن دهه می شد با حفظ علم گرایی و اعتقاد به تمدن و ترقی و ارزش های عقلی امام را نماد برتر همان ارزش ها دانست. ما به عنوان دانشجویان آن زمان با اسلامی آشنا شدیم که با همه آن ارزش ها سازگار بود و می شد اسلام همراه و حمایتگر آن ارزش ها شناخت و تلقی از امام داشتیم که با همه آن ارزش ها همخوانی داشت و جلوه پررنگ تر و بالاتری از آن ارزش ها را در کنش و رفتار امام می دیدیم.

وی ادامه داد: نفی استبداد، استقلال خواهی و نفی استعمار و سلطه بیگانگان و عدالت خواهی و رفاه عمومی چهار ارزشی بودند که همه ایدئولوژی ها به آن احترام می گذاشتند و تفاوت آنها در تقدم و تاخر این ارزش ها بود. امام قرائتی از اسلام داشت که هر چهار عنصر ارزشی برآمده از جامعه علمی و دانشگاهی کشور به وضوح و به صراحت و به قویترین شکل مطرح بود.

حاضری افزود: امام از سال 42 که حرکت خود را آغاز کرد تا پیروزی انقلاب مجموعاً بیست و دو مورد ارتباط وسیع و پردامنه  با جامعه دانشگاهیان ارتباط برقرار کرد که ارتباط با انجمن های اسلامی داخل و خارج و سخنرانی ها و پیام ها را شامل می شود در حالی که همه پیام ها و سخنرانی محتوایی وسیع حضرت امام که در این فاصله با سایر اقشار برقرار شده سی و یک مورد است و دانشگاهیان به تنهایی بیست و دو مورد است.

یکی از بهترین روحانیونی که رابطه بسیار خردورزانه و منطقی و استدلالی با جامعه دانشگاهی داشت استاد شهید مطهری بودند اما بدون اینکه بخواهم قدر و جایگاه آقای مطهری را تقلیل دهم در مقام مقایسه، امام از ایشان پیشتازتر است.

وی با اشاره به نامه سال 56 مهندس بازرگان و شهید مطهری در انتقاد از دکتر شریعتی ادامه داد: در سالهای پنجاه عوامل رژیم فضایی پدید آورده بودند که حتی اصول اعتقادی دکتر شریعتی را نیز زیر سوال ببرند مهندس بازرگان تصمیم می گیرند که با امضای مشترک شهید مطهری روی صحت و سلامت بنیانهای اصول اعتقادی دکتر شریعتی صحه بگذاریم و با حفظ این نکته بگوییم که شریعتی در طرح برخی از مسائل دچار اشتباه شده است. مرحوم مطهری نامه ای را نیز به حضرت امام می نویسند و مواضع بسیار تندی علیه دکتر شریعتی اتخاذ می کنند.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها ادامه داد: امام در آن شرایط و با وجود آنکه موضع اینگونه ای را از مرحوم مطهری می بینند اما مواضع ایشان درباره دکتر شریعتی را نمی پذیرند. امام همه جا اشاره می کند که از این برخورد با روشنفکران و دانشگاهیان گلایه دارم و مصر است که من می دانم اینها غرض ندارند، من می دانم اینها دلسوزند و می خواهند برای اسلام کار کنند اما اشتباهاتی که دارند که آن هم توطئه دشمنان است که بین ما روحانیون و دانشگاهیان فاصله انداخته اند تا حرف همدیگر را نشنویم.

وی افزود: امام توضیح می دهد که در بین روحانیون نیز ما مشاهده می کنیم که برخی از آنها قرآن را کلاً تفسیر عرفانی می کنند برخی دیگر با مشرب فلسفی تفسیر می کنند روشنفکران نیز ممکن است به همین شکل تفسیر ناقصی را ارائه دهند. یعنی به تعبیر حاج حسن آقای خمینی آن نگاه ها نگاه کاریکاتوری به اسلام است. امام نگاه دلسوزانه شریعتی را تایید می کنند در عین حال که یکسویه و ناقص می داند و در چند سخنرانی تاکید می کنند که هم به روحانیون تاکید می کند حواستان باشد شما بدون این دانشگاهیان نمی توانید کشور را به جایی برسانید و هم گلایه می کند که روشنفکران هم باید به روحانیون توجه کنند.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: همین نگاه حضرت امام به دانشگاهیان است که موجب می شود بیشترین حمایت از نهضت امام از دانشگاه صورت بگیرد و حتی جریانهای مخالف نیز در اصل اعتقاد امام به ارزش ها تردیدی نمی تواند وارد کند. جامعه دانشگاهی ما باید بازخوانی درستی انجام دهد که امام چگونه این اعتماد جامعه دانشگاهی را جذب کرد. امام به نسل تحصیل کرده های اروپا اعتماد می کرد تنها به این دلیل که دلشان با اسلام است اما متاسفانه در شرایط امروز سی سال از انقلاب گذشته و همه امکانات در خدمت بوده و به تولیدات سیستم دانشگاهی اعتماد نمی کنیم.

. انتهای پیام /*