ظهر روز سیزدهم اسفند ماه 1359 هیئت بررسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شامل رئیس جمهور، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع و فرمانده نیروى هوایى و سید احمد خمینی با حضرت امام در جماران دیدار کردند. امام در این دیدار با برجسته کردن ارزش و اهمیت حاکمیت بر قلوب خطاب به جمع فرمودند:

«من لازم مى‏دانم که به شما آقایان که در رأس بعضى از کشورهاى اسلامى هستید نصیحت کنم. شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهاى خودتان بکنید؛ نه حکومت بر ابدان، و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهاى اجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حکومتهاى آنها باید کوشش کنند که قلوب ملتِ خودشان را به دست بیاورند حکومت بر قلوب؛ یک حکومت شیرین است؛ به خلاف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشد.»

ایشان در ادامه با  تاکید بر آسیب ناپذیرى در حاکمیت بر قلوب‏ خاطرنشان ساختند:

«شما آقایان کوشش کنید، شما سران کشورها کوشش کنید، و به دیگر سران کشور هم سفارش کنید که آنها هم نظیر ایران حکومت بر قلوب مردم بکنند. اشکال مسلمین این است که در بسیارى از حکومتها حکومت بر ابدان است، آن هم با فشار؛ و لهذا موفق نیستند. اگر ما حکومت بر ارواح بکنیم و سران کشورهاى اسلامى حکومت بر ارواح بکنند و قلوب ملتها را به دست بیاورند، با این کثرت جمعیت و با این مخازن زیاد اینها آسیب‏پذیر نخواهند بود؛ و بر همه کشورهایى که بخواهند به آنها تعدّى کنند، مقابله مى‏کنند و هیچ کشورى با ملتها نمى‏تواند مقابله کند. کشورها با دولتها مقابله مى‏کنند و با ارتشهایى که قلوب مردم با آنها نیستند.

شما کوشش کنید و به دوستان خودتان بگویید که کوشش کنند که قلوب مردم را به دست بیاورند. همان طورى که در صدر اسلام قلوب مردم متوجه به حکومت بود. حکومت صدر اسلام؛ حکومت بر قلوب بود. و لهذا با جمعیتهاى کم بر امپراتوریهاى بزرگ غلبه کردند. الآن بحمد اللَّه جمعیت مسلمین قریب یک میلیارد است؛ چرا باید با اینکه یک میلیارد جمعیت ما داریم؛ قدس ما را صهیونیستها ببرند، و حکومتهاى دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتى که اینها اگر با هم مجتمع باشند، حکومت بزرگى خواهند بود. هر کدام در محل خودشان حکومت بر محل خودشان، و همه با هم زیر بیرق اسلام باشند.»

 

منبع: صحیفه امام، ج‏14، ص: 179-181

. انتهای پیام /*