از مجموعۀ مکتوباتی که در ایام حیات مبارک حضرت امام، برای ایشان ارسال شده است، قریب یک میلیون نامه در آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نگهداری می شود. شیوۀ امام بزرگوار این بود که گزارش موضوع بندی شده و آماری تمام نامه های عادی را که به صورت روزانه از سوی دفتر معظم له تنظیم می گردید، ملاحظه می فرمودند و در مواردی که لازم بوده است پاسخ نامه ها از سوی دفتر ارسال می گردید، و معدودی از نامه ها را نیز حضرت امام شخصاً جواب می داده اند. مطلب زیر نامه ای است که یک دانش آموزان دبستانی در روز 25 اسفند سال 1361 برای امام ارسال کرده است. پاسخ امام به نامه این دانش آموز نیز در ادامه آورده شده است:

[بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای به امام عزیزم: ضمن عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. امیدوارم که حال شما خوب باشد. امام، تو تنها آرزوی کشور ما هستی و من همیشه دعا برای شما می کنم. این شما بودید که سلطنت پهلوی را شکست دادید و جمهوری اسلامی برای ما آوردید و من با اینکه کودکی ده ساله بیشتر نیستم، دوست دارم تا به رحمت خدا نرفته ام شما را ببینم و در آغوشت بنشینم. امام، من برای شما و رزمندگان دعا می کنم و دلم می خواهد اگر شما را ندیدم نامه ای که نوشته ام به دست شما برسد و جواب نامه ام را زود بدهید. امام عزیز، من عکس خود را برای شما می فرستم و شما هم یک عکس درخشان خود را برای من در نامه بفرستید. امام، من خیلی دوست دارم به جبهه بروم و خیلی هم اصرار می کردم، ولی این مدیر خوبی که دارم یک روز سرکلاس ما آمد و گفت مدرسه هم یک سنگر است، سنگرها را حفظ کنید؛ و من از وقتی این حرف را شنیدم خیلی درس می خوانم و دیگر به فکر جبهه رفتن کم افتادم؛ ولی به جبهه به اندازه توانایی خود کمک می کنم. خدا حافظ. امام، خدا نگهدار تو. خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. فرزندش از مجموعۀ مکتوباتی که در ایام حیات مبارک حضرت امام، برای ایشان ارسال شده است، قریب یک میلیون نامه در آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نگهداری می شود. شیوۀ امام بزرگوار این بود که گزارش موضوع بندی شده و آماری تمام نامه های عادی را که به صورت روزانه از سوی دفتر معظم له تنظیم می گردید، ملاحظه می فرمودند و در مواردی که لازم بوده است پاسخ نامه ها از سوی دفتر ارسال می گردید، و معدودی از نامه ها را نیز حضرت امام شخصاً جواب می داده اند. مطلب زیر نامه ای است که یک دانش آموزان دبستانی در روز 25 اسفند سال 1361 برای امام ارسال کرده است. پاسخ امام به نامه این دانش آموز نیز در ادامه آورده شده است:

[بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای به امام عزیزم: ضمن عرض سلام، سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم. امیدوارم که حال شما خوب باشد. امام، تو تنها آرزوی کشور ما هستی و من همیشه دعا برای شما می کنم. این شما بودید که سلطنت پهلوی را شکست دادید و جمهوری اسلامی برای ما آوردید و من با اینکه کودکی ده ساله بیشتر نیستم، دوست دارم تا به رحمت خدا نرفته ام شما را ببینم و در آغوشت بنشینم. امام، من برای شما و رزمندگان دعا می کنم و دلم می خواهد اگر شما را ندیدم نامه ای که نوشته ام به دست شما برسد و جواب نامه ام را زود بدهید. امام عزیز، من عکس خود را برای شما می فرستم و شما هم یک عکس درخشان خود را برای من در نامه بفرستید. امام، من خیلی دوست دارم به جبهه بروم و خیلی هم اصرار می کردم، ولی این مدیر خوبی که دارم یک روز سرکلاس ما آمد و گفت مدرسه هم یک سنگر است، سنگرها را حفظ کنید؛ و من از وقتی این حرف را شنیدم خیلی درس می خوانم و دیگر به فکر جبهه رفتن کم افتادم؛ ولی به جبهه به اندازه توانایی خود کمک می کنم. خدا حافظ. امام، خدا نگهدار تو. خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. فرزند شما: حمید رضا امتحانی از جهرم- کلاس چهارم دبستان طالقانی] بسمه تعالی فرزند عزیزم، نامه محبت آمیز شما را خواندم. از خداوند سلامت و سعادت شما را خواستارم. همان طور که معلم مهربان گفته است: مدرسه هم سنگر است و ان شاء الله از این سنگر، شیاطین را نابود می کنیم.

غره جمادی الثانیه 1403

روح الله الموسوی الخمینی 

ما: حمید رضا امتحانی از جهرم- کلاس چهارم دبستان طالقانی]. 

بسمه تعالی

فرزند عزیزم، نامه محبت آمیز شما را خواندم. از خداوند سلامت و سعادت شما را خواستارم. همان طور که معلم مهربان گفته است: مدرسه هم سنگر است و ان شاء الله از این سنگر، شیاطین را نابود می کنیم. غره جمادی الثانیه 1403 روح الله موسوی الخمینی 

 منبع: صحیفه امام، ج 17، ص: 365 - 366

. انتهای پیام /*