امام خمینی در سال 1346 در پیامی که مخاطب آن سران دولت های اسلامی معرفی شده است، به صورت شدیداللحنی از عدم مناسبات با رژیم اشغالگر صهیونیستی سخن به میان می آورند. بحث عدم رابطه با رژیم صهیونیستی مدت هاست که در میان مسلمین حل شده است، اما استفاده از کالاهای این رژیم و خرید و فروش آن هنوز هم برای عده ای مورد مناقشه است.

امام خمینی رحمة الله علیه در زمان اقامتشان در نجف در پیامی تاریخی در 17 خرداد 1346 خطاب به سران دولت های اسلامی موضوع تحریم فروش اسلحه، نفت و رابطه تجارى و سیاسى با رژیم صهیونیستی را مطرح می کنند که در ادامه متن کامل این پیام آورده شده است:

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

کراراً دولتهاى اسلامى را دعوت به اتحاد و برادرى نموده‏ام در مقابل اجانب و ایادى آنها که مى‏خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و دولتهاى اسلامى ممالک عزیز ما را در تحت اسارت و ذل استعمار نگه دارند و از مخازن معنوى و مادى آنها استفاده کنند.

کراراً دولتها را بخصوص دولت ایران را از اسرائیل و عمال خطرناک آن تحذیر نمودم. این ماده فساد که در قلب ممالک اسلامى با پشتیبانى دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه‏هاى فسادش هر روزى ممالک اسلامى را تهدید مى‏کند، باید با همت ممالک اسلامى و ملل بزرگ اسلام ریشه کن شود. اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامى نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطه تجارى و چه رابطه سیاسى حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از استعمال امتعه اسرائیل خوددارى کنند. از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمین را خواستار است. «و السلام على من اتبع الهدى».

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

 صحیفه امام، ج‏2، ص: 139

                       

. انتهای پیام /*