حضرت امام خمینی در 26 تیرماه 1358 در پیامی به ملت ایران دستور تشکیل جهاد کشاورزی را صادر کردند. ایشان در این پیام فرمودند:باید ما بگوییم یک جهاد سازندگى، موسوم کنیم این جهاد را به «جهاد سازندگى» که همه قشرهاى ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهى و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهرى و دهاتى، همه با هم باید تشریک مساعى کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند.

متن این پیام را با هم می خوانیم:


بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت. ملتى که- بحمد اللَّه- مهیا براى کمک و فداکارى بوده و هستند. با فداکارى ملت- بحمد اللَّه- مراحلى را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم، موانع مرتفع شد، خائنین رفتند، و اگر تتمه‏اى هم باشد، با همت ملت خواهند رفت. لکن این دیوار شیطانى بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابیهاى زیاد هست؛ و ما باید به همت ملت آن خرابیها را ترمیم کنیم. ناچاریم که به ملت متوجه بشویم براى سازندگى؛ براى اینکه ترمیم کنیم این خرابیها که در طول مدت حکومت جائر پهلوى در مملکت ما حاصل شده است. و- بحمد اللَّه- ملت ما راجع به سازندگى، این مهیا بودن خودشان را اعلام کرده‏اند. دانشجوهاى عزیز، متخصصین، مهندسین و بازارى، کشاورز، همه قشرهاى ملت، داوطلب براى این است که ایرانى که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد سازندگى، موسوم کنیم این جهاد را به «جهاد سازندگى» که همه قشرهاى ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهى و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهرى و دهاتى، همه با هم باید تشریک مساعى کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند. و البته آن جاهایى که بیشتر خرابى هست؛ مثل آنجاهایى که روستاها، جاهایى که مساکن عشایر هست، دهات دورافتاده که تقریباً هر کدام از گروهها مى‏آیند، شکایت از وضعشان دارند، مى‏گویند برق نداریم، خانه نداریم، آب نداریم، اسفالت نداریم، بهدارى نداریم؛ و همه هم صحیح مى‏گویند. بنا، بر این بوده است که این طور ایران را خراب کنند. و الآن که- بحمد اللَّه- آن سد شکسته‏از ملت مى‏خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادرى به هم بدهند و این سازندگى و جهاد سازندگى را شروع کنند. و البته مأمورین دولت در هر جا- آنها هم- مردم با آنها تشریک مساعى کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین دولت کارها را انجام بدهند. و روحانیونى که در همه جا در بلاد- بحمد اللَّه- هستند، در این امر آنها هم تشریک مساعى کنند، نظارت کنند.
و من به همه ملت، به همه اشخاص که در این روستاها و دهات به سر مى‏برند، پس از اینکه به همه‏شان دعا مى‏کنم و عرض ارادت، یک سفارش دارم. و آن اینکه توجه کنند کسانى که براى ساختن و براى سازندگى و براى جهاد سازندگى در دهات مى‏آیند، در روستاها مى‏آیند، توجه کنند که مبادا خداى نخواسته در بین آنها یک اشخاصى نباشد که بر خلاف رویّه ملت، بر خلاف اسلام، مسائلى داشته باشند. اگر یک همچو اشخاص دیدند، فوراً آنها را از ده کنار بگذارند، و نگذارند در بین جوانهاى ما، در بین روستاییان ما، تبلیغات سوئى بکنند.

ان شاء اللَّه خداوند به همه ملت و به همه کسانى که در این راه تشریک مساعى مى‏کنند و این وظیفه اخلاقى- شرعى را ادا مى‏کنند، به همه توفیق عنایت کند. همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه‏ها را بسازند، و برادران خودشان را کمک کنند؛ که شاید هیچ عبادتى بالاتر از این عبادت نباشد. بلکه من مى‏خواهم از اشخاص که براى زیارتها، براى مکه معظمه، براى مدینه منوره مى‏خواهند بروند لکن به طور استحباب مى‏خواهند بروند، من مى‏خواهم از آنها هم تقاضا کنم که شما براى ثواب مى‏خواهید بروید مکه مشرف بشوید، مى‏خواهید بروید مدینه منوره، عتبات عالیات مشرف بشوید؛ امروز ثوابى بالاتر از اینکه به برادرهاى خودتان کمک کنید [نیست‏] و این سازندگى را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود، و برادرهاى خودتان نجات پیدا بکنند. خداوند به همه شما اجر عنایت مى‏کند، و همان ثوابى را که شما از زیارتها مى‏خواهید خداوند به شما در این جهاد خواهد داد. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته‏

 

منبع: صحیفه امام، ج‏8، ص: 179 و 180

. انتهای پیام /*