اصلاح این دستگاهها اصلاح جامعه است. و فساد اگر در این دستگاهها واقع بشود، فساد جامعه است. مسئولیت بسیار بزرگ است، مسئولیت شماها بسیار بزرگ است، خصوصاً شماهایی که به زبانهای مختلف دنیا پخش می‏ کنید مسائل را. می‏ توانید که مسائلی را که خارج پخش می ‏کنید طوری باشد که به این نهضت، به اسلام، به کشور خدمت بکند. و می‏ شود هم خدای نخواسته یک مسائلی باشد که در خارج که منعکس بشود، اسلام را یک جور دیگری، نهضت را یک جور دیگری، تعبیر بکند.(صحیفه امام؛ ج10، ص290)

. انتهای پیام /*