"نخستین مصاحبه مطبوعاتی  امام خمینی (س)"، عنوان مطلبی است به نقل از لوسین ژرژ خبرنگار روزنامه لوموند فرانسه که پس از توصیف ملاقات او با امام (س) متن کامل مصاحبه انجام شده را بیان می کند. در اینجا به فرازی از این توصیف اشاره می شود:

به دنبال وقوع قیامهای بزرگ مردمی در قم و تبریز در اواخر سال 56 و گسترش آن به سایر شهرها و همراهی دانشگاهها و تثبیت رهبری حضرت امام از منظر رسانه های بین المللی، لوسین ژرژ خبرنگار روزنامه لوموند اولین خبرنگاری است که در روز 4 / 2 / 57 موفق به مصاحبه با حضرت امام خمینی می شود که در روزنامه لوموند 6 مه 1978 م. (16 / 2 / 57) به چاپ می رسد. وی پس از توصیف چگونگی راهیابی و ملاقات و توصیفات منحصر به فرد سادگی محل سکونت و شخصیت بی نظیر و تأثیرگذار  حضرت امام، می نویسد:

در پیچ یکی از کوچه های تنگ نجف که خانه هایش برای آنکه سپری در مقابل تابش سوزان آفتاب باشد، سخت به هم فرو رفته است، مسکن محقر آیت الله خمینی قرار دارد. این خانه نظیر مسکن فقیرترین افراد نجف است. در سه اتاق این خانه، حداکثر دوازده تن از نزدیکان وی حضور داشتند. در این مسکن محقر، از قدرت رؤسای شورش و یا رؤسای جبهه مخالف که در تبعید به سر می برند، هیچ نشان و علامتی دیده نمی شود و اگر آیت الله خمینی قدرت آن را دارد که ایران را به حرکت درآورد و قیام برانگیزد، این قدرت مسلماً ناشی از تسلط و اقتدار وی بر افکار مردم ایران است؛ اقتداری که پس از تبعید وی از ایران به جای آنکه کم شود، ده برابر شده است.

منبع: صحیفه امام؛ ج 3، ص: 366

. انتهای پیام /*