شاخه های اصلی درخت همیشه در پیرامون خویش شاخ و برگهای فرعی و کوچکتری‏‎ ‎‏دارند که اگر چه در قیاس با اصل، کوچک و ناچیزند اما درخت نیز بی آنها درخت نیست.‏‎ ‎‏حکایت انقلاب اسلامی و مردان و زنانی که بر گرد رهبری آن جمع آمدند و همه برای‏‎ ‎‏رسیدن به یک هدف کوشیدند نیز شاید بی مشابهت با داستان ساختمان درخت نباشد.‏

‏     در انقلاب اسلامی، ریشه و تنه و شاخه ها و برگها فارغ از کوچک و بزرگی همه،‏‎ ‎‏دست اندرکار خلق یک نتیجه بودند و آن چیزی جز به ثمر نشاندن درخت انقلاب نبود.‏‎ ‎‏در چنین حالی داستان همراهی هر یک از اجزا با کل، خواندنی و شنیدنی است؛‏‎ ‎‏داستانهایی که هر کدام رنگ، بو و طعم خاص خود را داراست. سرگذشت مرضیه‏‎ ‎‏حدیدچی مشهور به دباغ نیز به مثابه برگ یا شاخه ای از درخت انقلاب اسلامی، جداً‏‎ ‎‏خواندنی و شنیدنی است؛ چرا که او از معدود زنانی به شمار می رود که بر سر آرمان‏‎ ‎‏خویش از همه چیز گذشت و بی واهمه تمام رنجهای این راه پر خطر را بر خود هموار‏‎ ‎‏کرد.‏

‏     راستی اگر قرار باشد در تاریخ معاصر، شیرزنی به نام الگوی زن مسلمان معرفی‏‎ ‎‏شود، به سراغ چه کسی باید رفت؟‏

‏     ــ  کسی که آگاهانه قدم در مسیر دشوار مبارزه برای نیل به آرمان خود نهاده است؟‏

‏     ــ  کسی که در همین راه، اسیر دشمن بی رحم شده و علاوه بر خود، دختر نوجوانش‏‎ ‎‏نیز محکوم به زندگی در پشت میله های سرد و خوفناک زندان گشته است؟‏

‏     ــ  کسی که با چالاکی به همرزمان خود در خارج از مرزها پیوسته و با هموارکردن‏‎ ‎‏دشواریها آداب کلاسیک مبارزه را آموخته است؟‏

‏     ــ  کسی که مدتها در ادارۀ بخشی از تشکیلات رهبری مبارزه، ایفای نقش کرده‏‎ ‎‏است؟‏

‏     ــ  کسی که عنوان تنها فرمانده زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کارنامه خود‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏     ــ  کسی که تنها سفیر زن از سوی رهبری انقلاب به دربار یکی از دو امپراطوری بزرگ‏‎ ‎‏وقت، بوده است؟‏

‏     ــ  ...‏

‏     آری مرضیه حدیدچی همه اینها را یکجا در کارنامه خود دارد.

همسر امام خمینی (س) در باره او فرمود، با شناختی که من از خواهر دباغ پیدا کرده ام، او را انسانی یافته ام که دو خصلت بسیار‏‎ ‎‏برجسته دارد. اول اینکه دیانت و دینداری بسیار بادوامی دارد. دومین خصلت و ویژگی‏‎ ‎‏بارز و مثال زدنی او تناسب و تطابق عمل او با اسلام و مسائل اخلاقی است؛ یعنی فردی‏‎ ‎‏بسیار دیندار و با اخلاق که به رستگاری در دنیا و آخرت می اندیشد؛ در ضمن گذشت‏‎ ‎‏بسیار بالایی هم داشتند و این ویژگیها را که برشمردم و چه بسیار خصایل دیگر که همه‏‎ ‎‏در وجود اوست، در مدتی که چند ماهی او را از نزدیک دیده ام، یکایک را در وجود او‏‎ ‎‏یافته ام. من همیشه برای او آرزوی توفیق می کنم. امام(س) هم به او اعتماد داشت و از او‏‎ ‎‏تعریف می کرد. ( ‏پرواز با نور: (دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ») خاطرات و مبارزات )

بانویی که سفیر پیام امام (س) شد، در صبح روز ۲۷ آبان سال ۱۳۹۵ه.ش. دارفانی را وداع کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد.

. انتهای پیام /*