مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : شفیعی، عالیه

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

‎پرواز با نور: (دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ») خاطرات و مبارزات/  به کوشش عالیه شفیعی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،  مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1385. 425ص. ــ (یادها؛ 12) ISBN: 964 - 335 - 812 - 7                                                       فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 411؛ ‎ ‎‎ همچنین به صورت زیرنویس.  نمایه.1. دباغ، طاهره، 1318 ـ . ـ ـ سرگذشتنامه. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار                 امام خمینی(س) ـ گروه تاریخ، مؤسسه چاپ و نشر عروج. ب. شفیعی، عالیه، گردآورنده.  ج. عنوان.         7 ش 23 د/ 1670 DSR                                                    092 0845/ 955           کتابخانه ملی ایران                                                       8753 ـ 85 م‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          

        کد/ م 2022

‏ ‏

ARMORU~1‎ ‎

  پرواز با نور

     (دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ») 

  به کوشش:  عالیه شفیعی

  ناشر:  چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))

  چاپ دوم:  1386 / 2000 نسخه

  قیمت:  3500 تومان

‏ ‏

‏ ‏

                               خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                            خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297 

مراکز پخش       خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                            حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                             کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                              نشانی الکترونیکیpub@imam-khomeini.ir

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه IV