خواهرطاهره: خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) و پرواز با نور: (دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ») خاطرات و مبارزات؛ عناوین کتابهایی است که به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) تدوین، تنظیم و منتشر شده است. ( به ترتیب در سالهای 1392 و 1386) در این دو مجموعه با سرگذشتنامه مرحوم خانم دباغ آشنا می شویم.

ایشان نماد زن  مبارز، انقلابی و مسلمان ایرانی به ‏‎ ‎‏شمار می‌آید و خاطرات تکان‌ دهنده و در عین حال ‏‎ ‎‏سازنده ای از او نقل شده است. به ویژه آنجا که تاریکی‌ های جانکاه سیاه ‌چال ‌های رژیم ‏‎ ‎‏پهلوی را به تصویرکشیده و ابعادی از سرشت و صفات حکومت ‌گران‎ ‎‏برهه‌ ای از تاریخ ایران را آشکار کرده است.‏

برای مشاهده کتاب خواهرطاهره: خاطرات خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) اینجا را کلیک کنید و برای مشاهده پرواز با نور: (دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ») خاطرات و مبارزات، اینجا را کلیک کنید.

. انتهای پیام /*