‏‏‏”بسیج در اندیشه امام خمینی (س)" دفتر بیست و نهم تبیان (مجموعه فیشهای موضوعی آثار امام) است که به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) گردآوری شده و در سه قلمرو اجتماعی، عبادی ـ سیاسی، عشق و عرفان تنظیم گردیده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.

در مقدمه این کتاب می نویسد:

حضرت امام خمینی که همیشه بر نقش مردم و اهمیت حیاتی آن در تأمین سلامت و موفقیت‏‎ ‎‏نظام تأکید می کردند، با درایت خاصی در آذرماه 1358، طی بیاناتی ضرورت تشکیل بسیج مستضعفان را اعلام فرمودند. برکات این شجره و عطر دلاویز شکوفه های‏‎ ‎‏آن، در طی بحرانهای سالهای اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی و بعد از آن به سراسر مملکت اسلامی‏‎ ‎‏ما رسید، و فضای آن را معطر ساخت و انقلاب و جنگ را به نفع اسلام و مسلمانان به پایان‏‎ ‎‏رسانید؛ و اینهمه جز در پرتو جهان بینی و تدبیر آن پیر فرزانه و حضور نیروهای مردمی و پیوند‏‎ ‎‏الهی آنان با ولایت حاصل نشد.‏

در سخنان امام ـ قدّس سره ـ سابقۀ بسیج به بیداری قوم بنی اسرائیل (‏صحیفه امام؛ ج 8، ص 292) و قیام آن قوم بر ضد‏‎ ‎‏ظلم فرعونی، به فرمان حضرت موسی ـ علیه السلام ـ و بسیج اصحاب پابرهنه و فقیر صُفّه (‏صحیفه امام؛ ج 8، ص 292) در‏‎ ‎‏برابر ظلم و غارت اشراف بت پرست مکه، به دعوت رسول اکرم ـ‌صلی الله علیه و آله و سلم ـ و نیز‏‎ ‎‏اهتمام ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ که نگرشی الهی داشتند، و به تشویق مردم (‏صحیفه امام؛ ج13، ص 323) به هم پیمانی برای‏‎ ‎‏حل مسائل سیاسی و کاهش گرفتاری مسلمین باز می گردد.‏

‏‏     در عصر حاضر هم، بسیج مردم (‏صحیفه امام؛ ج13، ص 357) در جریان نهضت تحریم تنباکو و مبارزه بر ضد استعمار‏‎ ‎‏دولت انگلیس به فتوای مرحوم میرزای شیرازی، و قیام عده زیادی از مردم قم و ورامین (‏صحیفه امام؛ ج3، ص 243) ‎ ‎‏و شهرهای دیگر کشور در حوادث پانزدهم خرداد سال 1342 در برابر ظلم و خیانت رژیم پهلوی، و‏‎ ‎‏استمرار مبارزۀ آنان تا سرنگونی حکومت شاهنشاهی در 22 بهمن 1357 ماهیت بسیجی دارد.‏‎ ‎‏این بسیج شدنها و قیامهای معنوی مردمی، همواره خواب راحت ستمگران قدرتمند را آشفته‏‎ ‎‏ساخته است.

مبارزۀ حق با باطل بر شدت کینه توزیهای دشمنان اسلام ـ بویژه دشمنان انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی و دستاوردهای آن ـ در عصر حاضر افزوده است. انقلاب اسلامی ایران، مستکبران جهان‏‎ ‎‏را سخت به وحشت افکنده، و آنان را به تکاپو واداشته، تا چندین نوبت کودتا و حملۀ نظامی‏‎ ‎‏مستقیم و انواع محاصره ها و در نهایت تحمیل جنگ به دست رژیم عراق برای براندازی نظام‏‎ ‎‏نوپای ایران را بیازمایند؛ ولی به یمن عنایت همیشگی حضرت حق و بیداری و هدایت امام‏‎ ‎‏راحل، بسیج ملت همیشه زنده، با استفاده از امکانات کشور، توانست مستکبران جهانی را ـ که با‏‎ ‎‏تمام قوا برای حمایت از رژیم عراق متحد شده بودند ـ به زانو درآورد، و ملت را مانند اولیای خدا‏‎ ‎‏آبرو بخشد.‏

‏‏     مراد حضرت امام(س) از بسیج، فراتر و جامعتر از معانی مذکور در لغتنامه هاست، و حتی با‏‎ ‎‏درک اغلب مردم از بسیج به عنوان نهادی رزمی متفاوت است.‏

‏‏     در اندیشۀ حضرت امام(س) بسیج یک نهادی است اجتماعی با ابعاد متعدد. در این نگرش،‏‎ ‎‏بسیج دیگر صرفاً سازمانی نظامی نیست که فقط در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن‏‎ ‎‏شکل گرفته باشد، بلکه نهادی است وسیع و پاسخگوی نیازهای اساسی و حیاتی جامعه؛ و با‏‎ ‎‏اجزای دیگر نظام، چنان هماهنگی و پیوندی دارد که انفصال آن جز با انحلال جامعۀ اسلامی‏‎ ‎‏متصور نیست.‏

‏‏    بسیج، در صورتی می تواند نهادی جامع و شامل جهات متعدد و پایدار شناخته شود که‏‎ ‎‏نیازهای دائمی و باورها و ارزشهای فرهنگی پدیدآورندۀ آن به روشنی تعریف شوند؛ این نیازها‏‎ ‎‏ممکن است اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی باشند. همچنان که هر فرد، خانواده یا‏‎ ‎‏گروهی همزمان به نیازهای متعدد زیستی، تربیتی، آموزشی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی،‏‎ ‎‏دفاعی پاسخ می گوید، نهاد بسیج نیز کارکردهای گوناگون دارد و به نیازهای متعدد پاسخ‏‎ ‎‏می دهد؛ چنانکه در تثبیت ابعاد سیاسی ـ اجتماعی نظام و در دفاع هشت ساله، در برابر دشمنان‏‎ ‎‏نقش مؤثر خود را ایفا کرد.‏ 

امام خمینی (س) می فرماید:

سیج شجرۀ طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و‏‎ ‎‏طراوت یقین و حدیث عشق می دهد.‏

‏بسیج مدرسۀ عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های‏‎ ‎‏رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند.‏

‏بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشۀ پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن، نام و‏‎ ‎‏نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.‏

‏بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همۀ مجاهدان از اولین تا آخرین امضا‏‎ ‎‏نموده اندو (‏صحیفه امام؛ ج21، ص 194)

 

‏‏    

 

. انتهای پیام /*