کتاب عکس رخ یار (امام به روایت امام) توسط موسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب عکس رخ یار نکته هایی از امام در باره خویشتنِ خویش(امام به روایت امام) به همت موسسه چاپ و نشر عروج(وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)) در نه فصل منتشر شد. فصل های این کتاب به خاطرات، مبارزه امام با شاه، انقلاب اسلامی، رهبری امام در جمهوری اسلامی، مشکلات نظام، مسائل سیاسی و بین المللی، ویژگی های اعتقادی و اخلاقی، رفتار با گروههای اجتماعی و و امور شخصی مرتبط با امام خمینی(ره) اختصاص دارد.کلیه مطالب مندرج در کتاب از صحیفه امام خمینی(ره)22 جلدی استخراج و انتخاب شده و برگرفته از سخنرانی ها، نامه ها و پیامهای آنحضرت است. این کتاب در هزار نسخه و در هفته جاری منتشر شده است.

. انتهای پیام /*