کتاب مجلس بیست و یکم شورای ملی در مواجهه با نهضت اسلامی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،کتاب«مجلس بیست و یکم شورای ملی در مواجهه با نهضت اسلامی» توسط پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی(وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در 499 صفحه و در چهار فصل به قلم حمید بصیرت منش و توران منصوری به چاپ رسید.  فصل اول این کتاب با عنوان «مدخل تاریخی (از 28 مرداد 1332 تا مهر 1346) به برخی وقایع تاریخی مهم در این مدت از جمله قرارداد نفت، دولت زاهدی، تشکیل ساواک، انقلاب سفید، قیام 15 خرداد 42، تبعید آیت الله خمینی به ترکیه، ترور حسنعلی منصور اشاره دارد. فصل دوم نیز به موضوعاتی مثل قانون انتخابات و اقدامات دولت جهت برگزاری انتخابات، گروه ها و جریان های مؤثر بر انتخابات، مواضع روحانیت در انتخابات و مواضع گروه های سیاسی پرداخته است. صفحه 124 کتاب در مورد «مواضع روحانیت در انتخابات» آورده است:«مجلس بیست و یکم از معدود مجالس شورای ملی است که انتخابات آن مورد تحریم مراجع تقلید و علمای اعلام قرار گرفت. پس از دستگیری آیت الله خمینی، علما در صدد راه چاره ای جهت آزادی ایشان برآمدند و علمای طراز اول حوزه های قم و مشهد و دیگر شهرها به منظور نشان دادن اتحاد میان خود و پشتیبانی از آیت الله خمینی به تهران مهاجرت نموده و رسما خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان شدند. گفته می شود که پیشنهاد مهاجرت از طرف آیت الله گلپایگانی بوده است. هر چند که روحانیون دیگری نیز در این زمینه فعالیت داشته اند.در 30 خرداد 1342، چهل و پنج نفر از علمای سراسر ایران در تهران اجتماع کردند و با پیوستن تعداد دیگری از علمای شهرستان هاه تعداد آنها به حدود هفتاد نفر رسید.»

عنوان فصل سوم این کتاب «ترکیب نمایندگان، فراکسیون ها و کمیسیون های مجلس» است و به ویژگی ها و پایگاه طبقاتی نمایندگان و اطلاعاتی در مورد کمیسیون ها و فراکسیون های این دوره از مجلس شورای ملی می پردازد. صفحه  169 این کتاب در مورد ویژگی های نمایندگان بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی نوشته است: «به لحاظ ترکیب سنی مجلس این دوره جوانترین مجلس دوره پهلوی بودو نزدیک به 77% نمایندگان دارای میانگین سنی بین 50-30 سال هستند؛ که این امر حاکی از تصمیم رژیم برای استفاده از چهره های جوان به جای سیاسیون قدیم است. قریب به 78% نمایندگان این دوره برای اولین بار به مجلس راه پیدا کردند. از نظر تحصیلات دانشگاهی نیز این دوره نسبت به دوره های قبل رشد بیشتری دارد و حدود 67% نمایندگان دارای مدرک تحصیلات عالی هستند؛ در حالی که این ویژگی در دوره قبل شامل 48% نمایندگان می شد. به تبع با افزایش سازمان های دولتی و اداری، نزدیک به 60% نمایندگان از کارمندان دولت بودند.»

آخرین فصل این کتاب نیز مصوبات، مواضع و عملکرد مجلس بیست و یکم و واکنش های روحانیون را به تصویر کشیده است که «لایحه مصونیت قضائی مستشاران نظامی آمریکا»، «سوء قصد به شاه و واکنش مجلس»، «لایحه حمایت از خانواده» و «طرح مجلس مؤسسان» از جمله مهمترین مواردی است که روحانیون به مخالفت با آن پرداخته اند.

. انتهای پیام /*