این از عنایات اسلام است که همه برادران اهل سنت و شیعه با هم‏ هستند و اختلافی هم با یکدیگر ندارند و بحمداللَّه، کسانی را که‏ در دو طرف بودند و تفرقه ایجاد می‏ کردند را هم شناختند و کنار زدند و امروز صادقانه در کنار یکدیگر خدمت می ‏کنند و من ‏امیدوارم که این رویه مستدام باشد.

صحیفه امام، ج‏17، ص: 105

. انتهای پیام /*