به منظور تنویر افکار عمومی و تصحیح اشتباهات آماری و غیر کارشناسی معدودی از رسانه ها، نموداری مقایسه ای بودجه سه نهاد مرتبط با حضرت امام خمینی (س) طی سالهای 92 تا 96 با توضیحات توسط روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) منتشر شد.

. انتهای پیام /*