کتاب انسان شناسی عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بقلم مصطفی خلیلی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) کتاب انسان شناسی عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی بقلم مصطفی خلیلی- پژوهشگر و محقق- به همت معاونت پژوهش نمایندگی موسسه در قم در هفته دوم دیماه سالجاری در 312 صفحه منتشر شد. در این کتاب که در چهار فصل تنظیم و تدوین شده است، محقق مسئله انسان شناسی را از دیدگاه این دو اندیشمند که از بزرگترین عالمان ربانی هستند، مورد بحث و بررسی قرار داده است. در فصل نخست کتاب کلیات و مفاهیم از جمله اهمیت بحث، روش تحقیق، انسان در عرفان، انسان در قرآن، واژه عرفان، مبانی انسان شناسی عرفانی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل دوم به موضوعات مربوط به امام خمینی(ره) و انسان شناسی اختصاص دارد. فصل سوم به موضوع علامه طباطبایی و انسان شناسی عرفانی و در بخش پایانی نیز به مقایسه و تحلیل نظر عرفانی امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی پرداخته شده است. علاقمندان برای دریافت این اثر ارزشمند می توانند به فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی مراجعه فرمایند. 

. انتهای پیام /*