مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.

صحیفه امام، ج‏7، ص: 495

. انتهای پیام /*