فصلنامه حضور شماره 98 از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه پاییز 98  منتشر شد.  در مقاله نخست این شماره "اقدامات آمریکا و متحدان داخلی اش در مقابله با انقلاب اسلامی ایران" با قلم الهام رجایی و توران منصوری بچاپ رسیده است. در این مقاله موضوعاتی نظیر تظاهرات عاشورای 57، فرار شاه، ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی،پیروزی انقلاب اسلامی با استناد به از اسناد لانه جاسوسی و منابع مکتوب به رشته تحریر درآمد. مقاله سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) بقلم اکبرسعیدی نژاد بعنوان دومین مقاله این فصلنامه مورد استفاده قرار گرفت. در چکیده این مقاله آمده است: سیاست در اندیشه امام خمینی(ره) برآمده از آموزه های قرآنی، روایات مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، فلسفی، کلامی و عرفانی است و منظر امام خمینی(ره) سیاست حقیقی سیاستی است که که مد نظر انبیا و ائمه معصومین  بوده تا شرایط رشد انسان را در ابعاد مختلف فراهم آورد. مدعیان حق طلب عنوان مقاله بعدی فصلنامه است که به قلم احسان احمدی به رشته تحریر درآمده و به بررسی مفهوم کبر و تکبر در آثار اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) می پردازد. در این مقاله اشاره می شود به اینکه تکبر یکی از مهلک ترین آفات اخلاقی است که هم در قرآن کریم و هم در روایات معصومین و هم در سیره علمی و عملی بزرگان اهل معرفت در پرهیز از این آفت اخلاقی تاکید شده است. زن در ادیان ابراهیمی(اسلام، مسیحیت، یهودیت)مقاله بعدی است بقلم نسرین توکلی که به شرح جایگاه زن در ادیان مختلف از جمله اسلام می پردازد. بخش بعدی فصلنامه ،گفتگویی است که با پنج تن از محققان خارجی در حوزه اندیشه امام صورت گرفته است. بخش  ادب و هنر و گزارش و اخبار دیگر قسمت های این فصلنامه را تشکیل می دهند.لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.این فصلنامه مجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.

. انتهای پیام /*