کتاب بنیان ها و مباحث نقل اندیشه سیاسی اسلام توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب بنیان ها و مباحث نقل اندیشه سیاسی اسلام توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد. در این پژوهش که به قلم دکتر یحیی فوزی، برای دانشجویان رشته ی علوم سیاسی واندیشه سیاسی در اسلام به صورت خاص و برای همه ی دانش پژوهان به این حوزه مطالعاتی به صورت عام تدوین گردیده است، تلاش شده تا این بنیان ها مورد واکاوی قرار گیرد و مباحث مهم سیاسی مندرج در قرآن تبیین گردد تا دانشجویان بتوانند با درک جامعی از هندسه اندیشه اسلامی به فهم اندیشه سیاسی اسلام نایل شوند. مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام ریشه در قرآن و سنت دارد و اگر مباحث قرآن و سنت را در چهار بخش شامل معارف، اعتقادات، اخلاقیات و احکام خلاصه کنیم میتوانیم بگوییم که مباحث مهم اندیشه سیاسی اسلام نیز در این چهار بخش قرار گیرفته است. به بیان دیگر بخشی از مباحث مندرج در قرآن شامل معارف اسلام درخصوص معرفت شناسی، هستی شناسی، جهان بینی و انسان شناسی است. بخش دومق مباحث قران را اعتقادات اسلامی تشکیل می دهد،اعتقادات به معنای مباحثی است که بعد از تدبر و تعقل در اموزه های دینی، هر مسلمانی آنها را می پذیرد. بحش سوم، مباحث قرآن اخلاقیات و عرفان است . بخش چهارم از مباحث قرآنی را میتوان احکام فقهی اسلام دانست که این احکام در دو بعد عبادات و معاملات همه رفتارهای مسلمانان را تحت پوشش خود قرار میر دهد و مسلمانان تلاش می کنند در هر نوع رفتاری مغایرت و یا عدم مغایرت آن با احکام  که به آن شریعت می گویند، را معین کنند.علاقمندان میتوانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی منشورات موسسه را تهیه کنند.

 

. انتهای پیام /*