معرفی کتاب "کشخصیت حقوقی و احکام مؤسسات عام المنفعه با تکیه بر آرای امام خمینی قدس سره"

نویسنده: محمد ساعدی                                                

سال نشر: 1396

کتاب "شخصیت حقوقی و احکام مؤسسات عام المنفعه با تکیه بر آرای امام خمینی قدس سره" توسط حجت‌ الاسلام والمسلمین محمد ساعدی تالیف گردیده، و به مقدمه ی آیت الله سید حسن خمینی نیز مزین است.

این کتاب که به همت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) -دفتر قم- و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج در فروردین 1396 و با سرشناسه ملی 4663150 چاپ و منتشر گردیده، مشتمل بر 8 فصل در3 بخش و با یک خاتمه و جمع بندی مباحث است.

گرچه بنای مؤلف استنتاج بر پایه رویکرد مشخص (آرای امام خمینی قدس سره) بوده است، لیکن در تدوین و ارائه مباحث کتاب، از ملاحظه نظرات دیگر فقها و صاحب ‌نظران به هیچ وجه غفلت نشده است.

طرح عمده‌ ی مسائل اساسی مرتبط با موضوع؛ فقهی و حقوقی بودن؛ کاربردی بودن بر پایه استناد به فتاوای شرعی فقهاء در کنار توجه به نظرات علمی آنان؛ تکیه بر آراء فقهی امام خمینی (س) و ملاک استنتاج قرار گرفتن آن؛ بررسی مبسوط برخی از موضوعات نظیر مسئله وقف توسط شخص حقوقی را از مشخصه ‌های این کتاب می توان برشمرد.

همچنین برخی از مهم ‌ترین عناوین‌ که در این کتاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته از این قرار است:

تعریف شخصیت حقوقی، شخص حقوقی و اقسام آن ها؛ مشروعیت و ماهیت شخص حقوقی؛ تعریف و بیان ماهیت حقوقی مؤسسه عام ‌المنفعه؛ ریشه یابی مقبولیت مؤسسات عام المنفعه در فقه شیعه؛ مالکیت جهت و عنوان؛ حکم و ماهیت فقهی ثبت و شروط ضمن آن؛ آثار فقهی و حقوقی نقض شروط ضمن ثبت؛ تحلیل حقوقی رابطه مؤسسات عام ‌المنفعه با مؤسسین، حکومت و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ دامنه اختیارات شرعی و قانونی مدیران مؤسسات عام ‌المنفعه؛ حدود مالکیت مؤسسات عام‌ المنفعه؛ اهلیت و عدم اهلیت مؤسسات عام ‌المنفعه برای وقف کردن اموال و بررسی مبسوط شرط مالکیت واقف.

محتوای کتاب تأکید دارد که شخص حقوقی عام ‌المنفعه همانند اشخاص حقیقی دارای وجود واقعی است، با این تفاوت که وجود آن اعتباری و وجود شخص حقیقی عینی است؛ و به همین جهت است که اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت، مالک تصرف و مظهر اراده آن به شمار می ‌روند؛ و از اهلیت لازم برای توجه تکلیف و صلاحیت کافی برای برخورداری از حقوق شناخته ‌شده برای اشخاص حقیقی از جمله حق مالکیت برخوردارند؛ جز اموری که مختص انسان و ذاتی او است؛ و نیز قالب حقوقی مذکور با «مالکیت جهت و عنوان» که طرفداران زیادی در فقه شیعه دارد منطبق است؛ و این مؤسسات دارای اهلیت لازم برای وقف اموال بوده و می ‌توان مالی را برای آن ها وقف نمود.

کتاب مذکور در 200 صفحه و با تیراژ 1000 و قیمت 12000 تومان روانه بازار کتاب شده است.

. انتهای پیام /*