مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)

گردآورنده: کمیته علمی همایش بین المللی حقوق مردم وحکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)

این مجموعه آثار به همت و تلاش معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، توسط موسسه چاپ و نشر عروج، در سال 1396 و با سرشناسه ملی 4390711 گردآوری و تدوین شده است .

کتاب مجموعه مقالات حقوق مردم وحکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) در سه جلد تدوین شده است، که در هر یک از جلد های این مجموعه، مقالاتی از سوی پژوهشگران و اندیشمندان فعال و صاحب نظر در این زمینه به چاپ رسیده است. اگر چه موضوع محوری این مجموعه مقالات در بیان حقوق مردم در حکومت دینی و رویکرد امام خمینی (س) به این مسئله بوده است، با این حال این مجموعه آثار در برگیرنده مسائل مهمی همچون حقوق اقلیت ها در حکومت دینی، جایگاه رای مردم و حقوق مدنی، مسئله مصلحت اجتماعی، مشارکت سیاسی، آزادی و جایگاه احزاب در تفکر امام خمینی (س) است و همچنین به مسائل مربوط به حقوق بشر و رویکرد حکومت دینی به این موضوعات و مقایسه و تحلیل رویکرد امام خمینی (س) نسبت به متفکران و شخصیت های تاریخی و تاثیر گذار همچون آیت الله بروجردی وآیت الله شیخ فضل الله نوری پرداخته است، که نشان می دهد این مجموعه آثار به همراه برگزاری همایش سعی در ارائه تحلیل و نگاهی همه جانبه و کامل، با توجه به مسائل روز به این موضوع داشته است.

مجموعه سه جلدی مقالات از سری مجموعه آثار 8 جلدی همایش بین المللی حقوق مردم وحکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س) است که با 1800 صفحه، و با قیمت 92500 تومان روانه بازار کتاب شده است. 

. انتهای پیام /*