آیة الله سبحانی

شیوه های بهینۀ تبلیغ فرهنگ عاشورا

از مجرای عاطفی، نهضت عاشورا در معرض این آفت قرار دارد که احیاناً به بعضی از خرافات یا تحریفات آلوده شود. برای اینکه بتوانیم این حرکت عاطفی را هماهنگ با خلوص دینی پیش ببریم؛ یعنی در معرفی نهضت، روشی را در پیش گیریم که در عین بهره برداری از منابع عاطفی توده ها به سمت خرافات و تحریف در نغلطیم، چه توصیه ای دارید؟

تربیت مبلغین شایسته

مرحوم آقای مطهری این بحث را دربارۀ نهضت عاشورا به میان کشیده است که این نهضت با مقداری از افسانه ها و امور غیر واقعی آمیخته شده است. البته مقابله با این امور در گرو این است که بر کتابهایی که درباره حسین بن علی نوشته می شود و اشعاری که سروده می شود، نظارت شود، وعاظی که منبر می روند، وعاظ باسواد باشند؛ عزاداران، عزاداران تربیت شده مکتب باشند؛ و الّا اگر کاری دست عوام باشد، وضع معلوم است.

معرفی صحیح و مؤثر نهضت عاشورا بستگی به ارتقاء سطح تبلیغات دارد که مبلّغهای جامع الشرایط فراوان داشته باشیم و جایگزین مبلغهای بدون صلاحیت کنیم. ما الآن مبلغ جامع الشرایط خیلی کم داریم و قبول کنید که بعد از انقلاب در حوزه، در زمینه تبلیغ و تربیت مبلغ کار نشده است. همه گرفتار کارهای داخلی و کشمکش شدیم و از این کار غفلت کردیم. مبلّغها کارسازند. ما نباید منبر حسینی را از دست بدهیم. منبر حسینی را به کنفرانس تبدیل نکنیم، به سخنرانیهای پشت میزگرد تبدیل نکنیم و به عقلانیت محدود نکنیم. برای حرکت توده مردم، همان منبر اثر دارد، منبر حسینی پیراسته از دروغ، پیراسته از خلاف که توأم با شعر باشد، با حدیث و آیه باشد و در دل مردم نشسته و آنها را مخاطب قرار دهد.

درباره پیشنهاد تهیۀ متونی در زمینۀ تبیین تاریخی عاشورا و محدود کردن مبلغین به استفاده از یک مجموعه متن معین، که فقط اینها به عنوان متون مرجع مورد استفاده قرار گیرد، چه نظری دارید؟

اینجور چیزها عیناً مثل خطبه های نماز جمعه است که می نویسند و می گویند. اهل حوزه را باید مجتهد بار آورد که در تاریخ، خود صاحبنظر باشند و بتوانند داوری کنند.

 

منبع: دیدگاهها (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر اول ـ کنگره بین المللی امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا، ص 245.

. انتهای پیام /*