شما در تمام ابعاد پیروز هستید و شما در تمام جهات معنوی و مادی پیروز هستید و شما در طول تاریخ پیروز هستید و پیروزی شما پشتوانه پیروزی مستضعفین جهان است در طول تاریخ. شمایی که با آغوش باز و با روی گشاده به طرف الله و به طرف لقاءالله و به طرف شهادت می‏ روید پیروز هستید؛ چه در میدان جنگ پیروز بشوید و می ‏شوید، و چه- خدای نخواسته- شکست بخورید و نخواهید خورد. شما آن چیزی را که همراه دارید دشمنان شما ضد او را همراه دارند؛ شما رضای خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را، شما ایمان را همراه دارید و آنها طرفداری از کفر را، شما آرامش قلبی دارید و در این جنگ با آرامش، با خاطر آسوده، با این ایده که اگر شهید بشوم پیروزم و اگر پیروز بشوم هم پیروزم، شما این را دارید و آنها از مرگ فرار می‏ کنند. بین این دو طایفه بسیار فرق است؛ آن که مرگ را در آغوش می‏ گیرد برای اینکه شهادت است، برای اینکه از اسلام است، برای اینکه دفاع از حق است و آن که از مرگ فرار می ‏کند برای اینکه برای طعمه، جنگ می‏ کند. فرق است مابین ملتی که داوطلب برای شهادت هست و برای پیروزی هست- و من امیدوارم که داوطلبها بیشتر بروند و اسم بنویسند و خواهند رفت- و آنهایی که با سرنیزه به جنگ می ‏آیند، اگر اقدام نکنند از پشت کشته خواهند شد، آنهایی که با اسم داوطلب، با فشار و زور و با هزار جور اذیت وادار به جنگ می ‏شوند، آنهایی که ملتهایشان به آنها پشت کرده است. بین شما که ملت پشتیبان شماست و نگهبان از شماست و به همین جهت خدای تبارک و تعالی نگهبان شماست و پشتیبان شماست، با آن که برای شیطان می ‏خواهد جنگ بکند، برای شیطان نفس می ‏خواهد جنگ بکند فرق است ما بین اینها.

صحیفه امام؛ ج 16، ص 90-91

. انتهای پیام /*