بسیاری از امور است که انسان از آن خوشش نمی ‏آید، لکن وقتی که تحقق پیدا کرد می ‏بیند، خیرش در آن بوده است؛ عَسی‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ. ما و ملت اسلامی ما جنگجو و هجومگر نبوده ‏ایم و نیستیم و از این جنگ تحمیلی هم خوشمان نمی‏ آمد و کراهت داشتیم ... در عین حالی که ما از جنگ گریزان هستیم، لکن دفاع، که‏ حق هر انسانی است و واجب است بر هر انسانی دفاع از خود و دفاع از کشور خود و دفاع از دین خود، ما به عنوان دفاع در مقابل این قدرتها ایستاده ‏ایم.

... جنگ ما دفاع است، هجوم نیست‏.

صحیفه امام؛ ج 15، ص 400-401

. انتهای پیام /*