کتاب «رسالتان قاعده لاضرر التعارض بین الأدله» در 212 صفحه به زبان عربی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب «رسالتان قاعده لاضرر التعارض بین الأدله» شامل تقریر مباحث اصولی امام خمینی (س) توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) به زبان عربی منتشر شد. نویسنده این کتاب 212 صفحه ای مرتضی رحیمی نژاد است که چاپ اول آن را مؤسسه چاپ و نشر عروج در 500 نسخه در اختیار علاقمندان قرار داده است.

در مقدمه ای که نویسنده این کتاب بر آن نوشته آمده است: «این کتاب که در اختیار خواننده عزیز قرار گرفته از جمله تقریرات شاگرد برجسته و علامه ادیب و فقیه مجاهد و عالم ربانی آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی است و در آن جزئیات افکار استادش (امام خمینی) را به رشته تقریر درآورده و منظور و هدف ایشان را تشریح کرده و دو باب مختلف را در این کتاب مدنظر قرار داده که اولی «قاعده لاضرر» و دومی «تعارض بین ادله» است که این دو از اهم مسائل اصول و به لحاظ لفظی اندک و به لحاظ معنی و فایده بسیار است.» علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*