فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه پاییز 96  منتشر شد. فصلنامه حضور شماره102 از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع ویژه پاییز 96  منتشر شد. مقاله نخست این فصلنامه به موضوع واکنش و رویکرد سیاسی امام خمینی(ره) نسبت به احیای کاپیتولاسیون است که به قلم لیلا حیدری باطنی به رشته تحریر درآمده است. دو مقاله بعدی این شماره از فصلنامه حضور نیز پیرامون  انگیزه های شکل گیری نفاق و همچنین تاملات امام خمینی در باب فتوحات ثلاثه است. مدیریت در سایه، عنوان مقاله آخر این شماره است. بخش بعدی فصلنامه ،گفتگویی است که با چهارتن از محققان و روزنامه نگاران داخلی و خارجی در حوزه اندیشه امام صورت گرفته است. بخش  ادب و هنر و گزارش و اخبار دیگر قسمت های این فصلنامه را تشکیل می دهند.لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.این فصلنامه مجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.

. انتهای پیام /*