‏ ‏

‏‏در چله شهدای وقایع خونین 19 دی در شهر قم، مجالس ختم و سوگواری بسیاری در‏‎ ‎‏اغلب شهرها، برگزار شد. این مراسم در برخی از مناطق با سرکوب وحشیانه عوامل‏‎ ‎‏رژیم روبه رو شد و حوادث خونین دیگری را رقم زد.‏

‏‏مهمترین حادثه در 29 بهمن در شهر تبریز روی داد. در این روز که از سوی مراجع و‏‎ ‎‏علما، عزای عمومی اعلام شده بود، گروههای کثیری از اقشار مردم  روانه مسجد محل‏‎ ‎‏برگزاری مراسم شدند، اما در آنجا با حضور متراکم پلیس و نیروهای امنیتی رژیم مواجه‏‎ ‎شدند که از ورود آنها به مسجد ممانعت می کردند. با گسترش حضور جمعیت، مردم به‏ شدند که از ورود آنها به مسجد ممانعت می کردند. با گسترش حضور جمعیت، مردم به‏‎ ‎‏این اقدام رژیم عکس العمل نشان دادند و با فریاد زنده باد خمینی و شعار مرگ بر شاه،‏‎ ‎‏راهپیمایی و تظاهرات بزرگی را آغاز کردند. اما طولی نکشید که عوامل رژیم با‏‎ ‎‏تیرانداری به سوی مردم، این حرکت آرام مردمی را به خاک و خون کشیدند و دهها نفر از‏‎ ‎‏مردم مؤمن و غیور را شهید و عده ای را مجروح کردند. ‏

‏‏امام در این ارتباط پیامی ‏‏[‏‏از نجف‏‏]‏‏ منتشر کردند و فرمودند:«سلام بر اهالی شجاع و‏‎ ‎‏متدیّن آذربایجان عزیز... که در مقابل دودمان بسیار خطرناک پهلوی قیام کردند و با فریاد‏‎ ‎‏«مرگ بر شاه» خط بطلان بر گزافه گوییهای او کشیدند زنده باشند مردم مجاهد عزیز‏‎ ‎‏تبریز...‏‎[1]‎‏ رژیم شاه در مقابل این حادثه دچار درماندگی شدید شد، تا آنجا که جمشید‏‎ ‎‏آموزگار، نخست وزیر، طغیان مردم تبریز را نتیجه دخالت بیگانگان اعلام کرد و شاه در‏‎ ‎‏مصاحبه ای گفت: شورش های قم و تبریز نتیجه اتحاد نامقدّس بین کمونیست ها و اشخاص‏‎ ‎‏بسیار مرتجع است.‏

‏‏در پاسخ به این ادعاهای رژیم، امام خمینی در پیامی به مناسبت اربعین شهدای‏‎ ‎‏تبریز‏‎[2]‎‏ فرمودند: «قیام تبریز، چون نهضت همه ایران، اسلامی است، برای دفاع از حق و‏‎ ‎‏از احکام اسلام است و نسبت ‏‏[‏‏دادن‏‏]‏‏ این قیام به مارکسیست ها و مارکسیست های اسلامی...‏‎ ‎‏که در تبلیغات شاهانه است، جز خدعه نیست و دلیل بر آن است که این مکتبهای‏‎ ‎‏انحرافی پایگاهی در ایران ندارند والاّ شاه از آنها ذکری نمی کرد.‏‎[3]‎

‏‏به این ترتیب در اندک زمانی، موج برگزاری یادواره های شهدای تبریز و قم، چلّه به‏‎ ‎‏چلّه، شهر به شهر را فرا گرفت و مخالفت و مبارزه با رژیم را در آستانه سال 57، در تمام‏‎ ‎‏کشور، گسترش داد.‏‎[4]‎

‏‎ ‎منبع: امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص 48 و 49

 

  1. 1. این پیام در 8 اسفند 1356 از نجف اشرف به مناسبت حوادث خونین تبریز در چهلم شهدای 19 دی منتشر شد (صحیفه امام؛ ج 3، ص 353).
  2. .2. 4 فروردین 1357.
  3. 3. صحیفه امام؛ ج 3، ص 359.
  4. 4.  انقلاب و پیروزی؛ صص 74ـ76.

 

. انتهای پیام /*