ملتی که مادران و خواهران شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در صف شهدا هستند، پیروز است.

صحیفه امام؛ ج 3، ص 316

. انتهای پیام /*