کتاب خودسازی از مجموعه انتشارات موسسه در زمینه "امام خمینی(ره) و مفاهیم اخلاقی" دفتر بیست و نهم منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب خودسازی از مجموعه انتشارات موسسه در زمینه "امام خمینی(ره) و مفاهیم اخلاقی" دفتر بیست و نهم، به همت معاونت پژوهشی دفتر نمایندگی موسسه در قم منتشر شد. مجموعه آثار منتشره در موسسه با عنوان "امام خمینی(ره) و مفاهیم اخلاقی" کوششی است برای آشنایی نسل جوان با یکی از اساسی ترین ابعاد، یعنی بعد اخلاقی امام راحل، که دفتر بیست و نهم آن با عنوان تواضع توسط اکبر سعیدی نژاد به رشته تحریر در آمده است. نویسنده این مجموعه کوشیده است تا مفاهیم کلیدی اندیشه اخلاقی امام راحل را برای جوانان با پاره ای از مفاهیم اخلاقی آشنا سازد و معنویت و صفای زندگی امام راحل را توضیح داده و زمینه را برای درک کامل تری از آرای اخلاقی آنحضرت فراهم نمایند.  مفروض نویسنده این مجموعه آن است که نقطه عزیمت امام، اخلاق بوده و حتی نگاه ایشان به سیاست نیز از این منظر بوده است؛ لذا پدید آوردن چنین مجموعه ای برای فهم اندیشه مرکزی امام لازم است.

گفتنی است امام خمینی و مفاهیم اخلاقی، مجموعه ای است که با استفاده از آموزه های نظری و سیره عملی امام می کوشد جوانان را با پاره ای از مفاهیم اخلاق دینی آشنا سازد و در معنویت و صفای زندگی سهمی داشته باشد.

این کتاب ارزشمند در قطع رقعی و با قیمت8000 تومان منتشر شد. علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند. 

. انتهای پیام /*