خبرنگار تلویزیون «آر. اى. آى» ایتالیا در روز 22 دی ماه سال 1357 در گفتگویی که در نوفل لوشاتو با امام انجام داد از ایشان درباره نقش مذهب و احتمال کودتا در ایران پرسید. امام در پاسخ  با بیان اینکه این احتمال وجود دارد بیان داشتند:«من احتمال یک انفجار عظیمى مى‏ دهم که جلوگیرى آن بسیار مشکل است» متن این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

 

چرا با دولت بختیار مخالف هستید؟ حکومتى را که شما مى‏ خواهید چیست؟

حکومت بختیار غیر قانونى است. شاه او را تعیین کرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نیست و مجلسین او را تأیید کرده ‏اند. مجلسین ملى نیستند. بنابراین ما با او مخالف هستیم. آن حکومتى که ما اختیار مى‏ کنیم یک جمهورى است که متکى به آراى ملت است و قانون اساسى ‏اش اسلام است.

شکل حکومت اسلامى شما در ایران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟

حکومت، جمهورى است مثل سایر جمهوری ها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقى و دموکراسى و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشى در خود حکومت ندارم؛ همان نقش هدایت را دارم.

نقش غیر مذهبی ها در حکومت آینده چیست؟ آیا دولتى متشکل از غیر مذهبی ها خواهید داشت؟

دولت ما اسلامى است و از غیر مذهبی ها در دولت راهى ندارند؛ چون رأى نمى‏ آورند؛ چرا که جامعه، اسلامى است.

آیا شانسى براى کودتاى نظامى در حال حاضر در ایران به نظر شما وجود دارد؟

احتمال کودتاى نظامى مى‏ دهم و لیکن این طور که یک شانسى داشته باشد و بتواند ملت را آرام کند، این احتمال نیست؛ بلکه من احتمال یک انفجار عظیمى مى‏ دهم که جلوگیرى آن بسیار مشکل است. و من توصیه مى‏ کنم به کسانى که مى‏ خواهند این کودتا را بپا کنند- چه عاملین داخلى و چه عاملین خارجى- این کار را نکنند که هیچ نفعى به حال آنها ندارد. و من اشخاصى که در داخل در این فکر هستند مى‏ شناسم؛ به من معرفى شده ‏اند و آنها باید ملاحظه کنند که براى آنها بسیار خطرناک است. و امریکا هم اگر چنانچه دستى در این کار داشته باشد باید خوددارى کند که اگر چنین چیزى بشود، ملت ایران از امریکا مى‏ داند و براى امریکا بسیار مضر است.

آیا با کشورى که به شاه اجازه اقامت دهد مخالفت خواهید کرد؟

خیر، مخالفت نمى‏ کنیم لکن شاه را که باید محاکمه بشود، ممکن است از آن کشور بخواهیم. اگر چنانچه بعداً خواستند که تسلیم نکنند آن وقت یک فکرى خواهیم کرد.

اخیراً شما نماینده دولت لیبى را به حضور پذیرفته ‏اید. گفته مى‏شود به شما کمک مالى کرده ‏اند. آیا صحیح است؟ اگر صحیح نیست چه دلیلى دارید؟

نماینده لیبى آمده است اینجا لکن در مسائل دیگرى با من صحبت کرده است و اصلًا صحبت مسائل مالى نشده است. نه لیبى و نه کشورهاى دیگر به من کمک مالى نکرده ‏اند و من احتیاج به کمک مالى ندارم. من با شاه با یک قلم و چند صفحه کاغذ مبارزه مى‏ کنم و اگر من یکوقت محتاج به کمکى باشم ملت من به من کمک خواهد داد.

چه موقعى شما به ایران مراجعت مى‏ کنید؟

احتمال مى‏ دهم که نزدیک شده باشد.

 

ایشان همچنین در این روز در مصاحبه ای دیگر با خبرنگار تلویزیون «اى. بى. سى» آمریکا مطالبی را درباره مسائل عمومى ایران‏ بیان کردند و تاکید کردند که «شاه رفتنی است»

 

حضرت آیت اللَّه، شاپور بختیار مخالف شاه است. چرا مخالف شاپور بختیار هستید؟

اولًا بختیار مخالف شاه نیست. او مى خواهد شاه را نگه دارد. ایشان با امریکا بند و بست دارد. و ثانیاً بر فرض اینکه مخالف شاه باشد خودش مخالف قانون است. مجلسین مخالف قانونند و شاه هم مخالف قانون است. از این جهت ما مخالف او هستیم.

به نظر مى‏رسد که سیاست امریکا در ایران تغییرات عمده ‏اى پیدا کرده و امروز معتقدند که شاه باید برود. با توجه به این تغییر عمده ‏اى که در سیاست امریکا در مورد وضع شاه پیدا شده، آینده روابط امریکا و ایران را چه جور مى‏ بینید و نظرتان چیست؟

تا رژیم بکلى از بین نرود و ما حکومت اسلامى را آن طور که مى‏ خواهیم مستقر نکنیم نمى‏ توانیم راجع به روابط با امریکا به طور قطع صحبت کنیم. لکن احتمال مى ‏دهیم که اگر امریکا با ایران روابط حسنه داشته باشد، ایران هم با او روابط حسنه خواهد داشت.

شما هم احساس مى‏ کنید که شرایط فعلى خط سیاست امریکا در جهتى است که شما را راضى کند؟

تا کنون احساس نکرده‏ ام.

تحت یک حکومت اسلامى، به نظر شما باز هم ایران مى‏ تواند به امریکا نفت بفروشد؟

در صورتى که امریکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به حال خودش بگذارد و به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت ایران نداشته باشد، امریکا هم یکى از مشتری هایى است که نفت به او داده مى‏ شود.

لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص تر بیان کنید.

دولت اسلامى که ما مى‏ خواهیم یک جمهورى است که به آراى ملت درست مى‏ شود و احکام اسلام هم در او اجرا مى‏ شود. قانون اساسى همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادی ها و دموکراسى حقیقى است و استقلال کشور را نیز تضمین مى‏ کند.

مطالبى کشف شده است در این مورد که نظرات حضرت عالى مخالف سایر مذاهب خصوصاً یهودی ها و مسیحیان است. ممکن است نظرتان را راجع به سایر مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بیان کنید.

ما کراراً این مطلب را گفته ‏ایم که اسلام نسبت به اقلیتهاى مذهبى احترام قائل است و آنها در این مملکت ما آزادند و حتى حق رأى دارند، حق تعیین وکیل دارند. و آنچه گفته شده است که ما مخالف با آنها هستیم تبلیغاتى است که شاه به راه انداخته است. اسلام همیشه با آنها به طور مسالمت رفتار کرده است و حتماً زندگى آنها در حکومت اسلامى بهتر از الآنشان است.

در این نهضت، حضرت عالى که در خارج از ایران بوده‏ اید، قدرت بى‏ نهایت زیادى را کسب کرده ‏اید. این قدرت بسیار بزرگ است و ما مى‏ خواستیم بدانیم که اگر در ایران بودید آیا همین قدرت را کسب مى‏ کردید؟

این قدرت مذهبى است و ما اگر ایران هم باشیم به عنوان یک نفر آدم مذهبى ما را مى‏ شناسند که خدمتگزار این مردم هستیم و فرقى نیست بین داخل و خارج.

محبوبیت شما حتى در بین کسانى است که به مذهب چندان علاقه نداشته ‏اند و بیشتر تغییر و تبدیلات در مسائل اجتماعى را مى‏ خواستند. آیا فکر نمى‏ کنید همین تبعید شما به خارج موجب شده که یک حالت رمزى به وجود بیاورد که آنها علاقه‏ مند شوند؟

آنها هم که علاقه دارند علاقه ملى دارند. چون ما با مصالح ملى آنها موافق هستیم و کسانى که به کشور آنها خیانت کرده‏ اند و استقلال آنها را از بین برده‏اند ما با آنها مخالفیم. در نهاد تمام ملت این مسائل هست، از این جهت با ما حتى قشرهاى غیر مذهبى هم موافقند.

ابهاماتى در مورد نقش شما در آینده وجود دارد. ممکن است نقش خود را در آینده بفرمایید؟

من در آینده هم همین نقشى را که الآن دارم خواهم داشت. نقش هدایت، راهنمایى و در صورتى که مصلحتى در کار باشد اعلام مى‏ کنم و اگر چنانچه خیانتکارى در کار باشد با او مبارزه مى‏ کنم. لکن من در خود دولت هیچ نقشى ندارم.

آیا یک شوراى علماى مذهبى خواهد بود که شما در رأس آن قرار بگیرید؟

بعد باید ببینم چه خواهد شد.

شما فکر مى‏ کنید در خارج از ایران مدت زیادى خواهید ماند؟

من هر وقت مصلحت دیدم برمى‏ گردم.

حضرت آیت اللَّه، چه موقع به فکرتان رسید که مى‏ توانید بر شاه غالب شوید؟

این امرى است که نمى ‏توانم دقیقاً بگویم. ولى مدتهاست که مى‏ دانم شاه رفتنى است. ولى این را هم نمى‏ توانم دقیقاً بگویم.

مردم زیادى در دنیا فکر مى‏ کردند که شاه رمز ثبات است. حالا در آینده ایران بعد از رفتن شاه، مشکل ترین مسئله شما چه خواهد بود؟

مشکل ترین مسائل ما ترمیم خرابی هاى شاه است و این ناثباتی هایى که او از هر جهت براى ما به ارث مى ‏گذارد. مسأله بیکارى، مسئله مسکن، مسئله کشاورزى، مسئله صنایع مونتاژ، مسائل کارخانه ‏ها. باید ابتدا این مسائل به هم پاشیده را در طول این پنجاه سال ترمیم کنیم تا چرخ ایران به حرکت درآید؛ بعداً اصولًا باید یک اساس نو دیگرى را پایه ‏ریزى کرد.

 (صحیفه امام، ج‏5، ص: 429-433)

. انتهای پیام /*