کتاب «درآمدی بر رهبری سیاسی امام خمینی(ره)» با تاکید بر عمل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه مردمی امام خمینی(ره) از سوی نشر عروج وارد بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کتاب «درآمدی بر رهبری سیاسی امام خمینی(ره)» با تاکید بر عمل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه مردمی امام خمینی(ره) از سوی نشر عروج وارد بازار نشر شد.این کتاب با تاکید بر عمل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه مردمی تالیف و تدوین شده است. امام خمینی به عنوان شخصیتی چند بعدی و شگفت انگیز و تلفیقی از روحیه عرفانی و منش و افکار و کردار سیاسی متاثر از آموزه های عالم در زمره رهبران استثنایی تاریخ قرار دارد. در این کتاب رهبری امام خمینی در مقطع زمانی 1340 تا 1350 و در دوره 57 تا 68 بررسی شده است.

این کتاب شامل 5 فصل است که «امام خمینی و رابطه مردمی»، «مدیریت بر نخبگان سیاسی»، «زمینه های فکری، تاریخی و اجتماعی - سیاسی رهبری سیاسی» و ... عناوینی است که ذیل آنها به بررسی رهبری سیاسی امام خمینی(ره) پرداخته شده است.

علاقمندان می توانند کتاب «درآمدی بر رهبری سیاسی امام خمینی(ره)» اثر سیدرضا شکری در 365 صفحه با قیمت 30 هزار تومان از فروشگاه مرکزی موسسه واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی تهیه فرمایند. 

. انتهای پیام /*