پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چهاردهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چهاردهمین شماره فصلنامه اندیشهسیاسی در اسلام را منتشر کرد.  در چهاردهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام مقالات ذیل منتشر شده است: انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی؛ نقشه راه، مسیر رفته و مسیر باقیمانده به قلم ابراهیم برزگر؛ انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن؛ از نظریه تا عملبه قلم  محمدرضا دهشیری؛ انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی: از نظریه تا عملبه قلم  رضا سیمبر؛ انقلاب اسلامی و راهبرد عدم‌‌تعهدگرایی جهانی؛ از نظر تا عملبه قلم  محمدحسین جمشیدی؛ سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)به قلم  نجمه کیخا؛ انقلاب اسلامی‌ و تحولات نظام سیال بین‌الملل؛ از نظریه تا عملبه قلم  سید علی قادری.

 این فصلنامه با اهدافی چون آسیب‌شناسی اندیشه اسلام سیاسی، فرا تحلیل مطالعات اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آینده‌پژوهی اندیشه اسلام سیاسی در جهان معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چاپ و منتشر می‌شود.

. انتهای پیام /*