فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» شماره 104 با میزگردهای علمی، اجتماعی، تاریخی و هنری متنوع منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» شماره 104 با مطالب، مقالات علمی و میزگردهای علمی، اجتماعی، تاریخی و هنری متنوع ویژه بهار 97 منتشر شد. سرمقاله این فصلنامه با عنوان منزل چهلم، به چهل سالگی انقلاب اسلامی می پردازد. مطالب بعدی با موضوعات روحانیت، دانشگاه، هنر، زنان و جوانان بصورت میزگرد، موضوعات را از منظر امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار داده است. امام و روحانیت عنوان  اولین میزگرد است که با حضور حجج اسلام پویا، فاضل میبدی و عبداللهیان برگزار شده و مباحث آن در این شماره منعکس شده است. دانشگاه عنوان دومین میزگرد است با حضور دکتر شجاعی زند و دکتر علی محمد حاضری موضوع دانشگاه در افق آراء امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار داده است....  در ادامه هر بخش مقاله ای مرتبط با موضوع نیز در این شماره بچاپ رسیده است.

لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.این فصلنامه مجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.

علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، فصلنامه های حضور  و دیگر منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*